SIVI SİNTİLASYON ANALİZ  (LSA) VE ALFA SPEKTROSKOPİ LABORATUVARI

 

Laboratuvarda Yapılan Çalışmalar :

Eğitim :

  • Yüksek Lisans programlarına devam eden öğrencilere Radyasyon Dedeksiyonu ve Ölçümü deneyleri kapsamında Orantılı Sayaçlar ile toplam alfa/beta sayımı uygulaması yaptırılmaktadır.

Araştırma :

  • Sıvı sintilasyon sayacı (Liquid Scintillation Counter, LSC), alfa spektrometresi ve orantılı sayaç kullanarak, içme/kullanma suyu, maden suyu, süt tozu, toprak gibi örneklerle çalışılmaktadır. Çevresel örneklerde iç ışınlamaya konu olabilecek 210Po, 241Am, 226Ra, 238U gibi alfa yayınlayıcılar ve 40K, 90Sr, 137Cs, 228Ra, 232Th gibi beta yayınlayıcıların toplam alfa/beta aktivitelerinin belirlenmesi için özellikle radyokimyasal işlemlerin baskın olduğu örnek hazırlama teknikleri araştırılmaktadır.

 
Hizmet :

  • İçme suları, maden suları, göl ve nehir sularında toplam alfa/beta sayımları yapılabilmektedir. Ayrıca çeşitli gıdalar, endüstriyel ürünler ve çevresel-jeolojik örneklerde toplam alfa/beta sayımları yapılabilmektedir. LSC ve Alfa Spektrometresi ile alfa ve beta nüklit analizleri yapılabilecektir. 

 
Laboratuvarda Bulunan Sistemler :
Toplam Alfa/Beta Sayım Sistemleri 

Düşük Seviye Alfa-Beta Sayım Sistemi (Tek dedektörlü) : 80 μg/cm2 mylar pencereli , P-10 gazlı , orantılı sayaç  genellikle öğrenci deneylerinde kullanılmaktadır.

Düşük Seviye Alfa/Beta Sayım Sistemi (4 dedektörlü): P-10 gazlı bir orantılı sayaç olan Canberra LB4110 Düşük Seviye Alfa/ Beta Sayım Sisteminde genellikle  su  örneklerinin toplam alfa/beta tayini yapılmaktadır.
Alfa Spektrometresi 

450 mm2 ve 600mm2  aktif yüzeyli PIPS yarıiletken dedektörlü, çift vakum odalı , alfa spektrometresi  ile alfa yayınlayıcı radyoizotop analizleri çalışılmaktadır.

Sıvı Sintilasyon Sayım Sistemi
 

Eşzamanlı çalışan çift fotoçoğaltıcı tüplü ve veto dedektörlü Quantulus 1220 Sıvı Sintilasyon Sayım Sistemi (LSC) ile  düşük seviye  radyonüklit aktivitesi ölçümleri araştırılmaktadır.