EĞİTİM HİZMETLERİ
→ Radyasyonla çalışanlar (Hekim, fizikçi, mühendis, teknisyen) için radyasyondan korunma, ölçüm teknikler ve dozimetre kursları.
→ Hastalıkların teşhisinde ve girişimsel incelemelerde, radyasyon kullanan tıp bilimlerinde (diagnostik radyoloji, nükleer tıp, kardiyoloji v.b.) özel ve resmi kurumlarda çalışan fizikçi, hekim, mühendis ve teknologlar için; radyasyonla çalışan görüntüleme sistemleri ve ilgili donanımların etkin kullanımı, kalibrasyon ve kalite kontrollerine yönelik teorik ve uygulamalı kurslar.
Teorik Dersler: 1600TL/saat
Uygulamalı Laboratuvar Dersleri: 4000TL/saat
Enstitü hesap numarası ve başvuru adres bilgilerine erişmek için tıklayınız.