Tarihlendirme, Retrospektif Dozimetri Ölçüm ve Analiz Ücretleri

2018 Yılı için Analiz Ücretleri

1- Yaş Tayini Hizmetleri

24 TL/OSL/ESR Tekniği ile yaş tayini (Ön Isıtma Sıcaklığı ve süresinin tespitini içermemektedir) 2250 TL / Örnek

Yaş Tayini Analiz Bölümleri

26 Örnek Hazırlama 1000 TL / Örnek
27 Ön ısıtma sıcaklığı ve süresinin tespiti 1000 TL / Örnek
28 Eşdeğer doz ölçümleri ve analizleri 1000 TL / Örnek
28 Yıllık Doz Hızı Ölçümleri ve Analizleri 500 TL / Örnek
29 Yaş tayini analiz değerlendirme ve danışmanlık 1250 TL / Örnek

2-Dozimetri Hizmetleri

31 Tek Dozimetri ile Kişisel Dozimetri Hizmetleri (TLD veya OSLD) 100 TL / Dozimetre
31 TL/OSL veya ESR Tekniği ile 0 Gy-2 kGy Arası Radyasyon Dozlarının Ölçülmesi 100 TL / Dozimetre
31 Dozimetre Ölçüm Değerlendirme ve danışmanlık  1000 TL / Gün

3-TL,OSL ve ESR Ölçüm Hizmetleri

31 TL Ölçümü, Işıma eğrisi başına 100 TL / Spektrum
31 OSL Ölçümü, Bozunum eğrisi başına 100 TL / Spektrum
31 ESR Ölçümü, Spektrum başına (oda sıcaklığında) 125 TL / Spektrum
31 ESR Ölçümü, Spektrum başına (sıcaklık kontrolü) 250 TL / Spektrum
31 TL, OSL ve ESR Ölçüm sonucu değerlendirme ve danışmanlık  1000 TL / Gün

BİREYSEL DOZİMETRİ ÖLÇÜMLERİ

31 TLD Hazırlama, Random-Fantom Yerleştirme, Işınlama, Okuma ve Değerlendirme 100 TL / Örnek
     

 

*Proje kapsamında ortak yürütülecek çalışmalar için tüm ücretlerde % 25 indirim yapılacaktır.

*Ücretlere KDV Dahil Değildir.

*Ankara üniversitesi mensuplarına SEM ve TEM analizinde %50 indirim uygulanmaktadır.

** Ödemeler peşin olarak yapılır.

Enstitü hesap numarası ve başvuru adres bilgilerine erişmek için tıklayınız.