2024 Yılı için Analiz Ücretleri

_ANALIZ-TALEP-FORMU-GÜNCEL

TARİHLENDİRME (TL/OSL/EPR TEKNİĞİ) ÖLÇÜM VE ANALİZ ÜCRETLERİ

30 TL/OSL/ESR Tekniği ile yaş tayini (Ön Isıtma Sıcaklığı ve süresinin tespitini içermemektedir) 10000 TL / Örnek
31 Örnek Hazırlama ve Kimyasal İşlemler 5250 TL / Örnek
31 Ön Isıtma Sıcaklığı ve Süresinin Tespiti 5000 TL / Örnek
31 Eşdeğer doz ölçümleri ve analizleri 6000 TL / Örnek
31 Yıllık Doz Hızı Ölçümleri ve Analizleri 5250 TL / Örnek
32 Yaş Tayini Analiz Değerlendirme ve Raporlama 3500 TL / Örnek

RETROSPEKTİF DOZİMETRİ (TL/OSL/EPR TEKNİĞİ) ÖLÇÜM VE ANALİZ ÜCRETLERİ

33 Tek Dozimetri ile Kişisel Dozimetri Hizmetleri (TLD veya OSLD) 750 TL / Dozimetre
33 TL/OSL /EPR Tekniği ile  Radyasyon Dozlarının Ölçülmesi 600 TL / Dozimetre
34 Dozimetre Ölçüm Değerlendirme ve Raporlama 5000 TL / Örnek
35 TL Ölçümü, Işıma Eğrisi Başına 600 TL / Spektrum
36 OSL Ölçümü, Bozunum Eğrisi Başına 600 TL / Spektrum
37 ESR Ölçümü, Spektrum Başına (oda sıcaklığında) 750 TL / Spektrum
38 ESR Ölçümü, Spektrum Başına (sıcaklık kontrolü) 1250 TL / Spektrum
39 TL, OSL ve EPR Ölçüm Sonucu Değerlendirme ve Raporlama 4000 TL / Örnek
40 TL/OSL/EPR Tekniği ile Rando-Fantomlarda Doz Ölçülmesi ve Raporlama 550 TL / Örnek
80 Tek Kristal EPR/ESR İncelemesi (Azami 57 Spektrum) 20.000 TL/Numune (Tek kristal)
81 Numunenin (Tek kristal) Sıvı Azotta Bekletilmesi 220 TL/lt sıvı azot

 

*Analiz Hizmetlerimiz KDV den muaftır.

** Ödemeler peşin olarak yapılır.

” Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Yürütme Kurulu’nun 10.01.2022 tarih ve 1/1-5 sayılı kararı ile, Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü bünyesinde yapılan ölçüm ve analiz hizmetlerinden, halihazırda fiilen Ankara Üniversitesinde çalışan personele %25 (yüzde yirmibeş) indirim uygulanır.”

Enstitü hesap numarası ve başvuru adres bilgilerine erişmek için tıklayınız.

Analiz Talep Formu için Lütfen tıklayınız