2023 Yılı için Analiz Ücretleri

ANALİZ TALEP FORMU

TARİHLENDİRME (TL/OSL/EPR TEKNİĞİ) ÖLÇÜM VE ANALİZ ÜCRETLERİ

30 TL/OSL/ESR Tekniği ile yaş tayini (Ön Isıtma Sıcaklığı ve süresinin tespitini içermemektedir) 6500 TL / Örnek
31 Örnek Hazırlama ve Kimyasal İşlemler 3300 TL / Örnek
31 Ön Isıtma Sıcaklığı ve Süresinin Tespiti 3500 TL / Örnek
31 Eşdeğer doz ölçümleri ve analizleri 4000 TL / Örnek
31 Yıllık Doz Hızı Ölçümleri ve Analizleri 3250 TL / Örnek
32 Yaş Tayini Analiz Değerlendirme ve Raporlama 2000 TL / Örnek

RETROSPEKTİF DOZİMETRİ (TL/OSL/EPR TEKNİĞİ) ÖLÇÜM VE ANALİZ ÜCRETLERİ

33 Tek Dozimetri ile Kişisel Dozimetri Hizmetleri (TLD veya OSLD) 450 TL / Dozimetre
33 TL/OSL /EPR Tekniği ile  Radyasyon Dozlarının Ölçülmesi 360 TL / Dozimetre
34 Dozimetre Ölçüm Değerlendirme ve Raporlama 3600 TL / Örnek
35 TL Ölçümü, Işıma Eğrisi Başına 360 TL / Spektrum
36 OSL Ölçümü, Bozunum Eğrisi Başına 360 TL / Spektrum
37 ESR Ölçümü, Spektrum Başına (oda sıcaklığında) 450 TL / Spektrum
38 ESR Ölçümü, Spektrum Başına (sıcaklık kontrolü) 810 TL / Spektrum
39 TL, OSL ve EPR Ölçüm Sonucu Değerlendirme ve Raporlama 3600 TL / Örnek
40 TL/OSL/EPR Tekniği ile Rando-Fantomlarda Doz Ölçülmesi ve Raporlama 360 TL / Örnek

*Analiz Hizmetlerimiz KDV den muaftır.

** Ödemeler peşin olarak yapılır.

Enstitü hesap numarası ve başvuru adres bilgilerine erişmek için tıklayınız.

Analiz Talep Formu için Lütfen tıklayınız