2022 Yılı için Analiz Ücretleri

ANALİZ TALEP FORMU

1- Yaş Tayini Hizmetleri

30 TL/OSL/ESR Tekniği ile yaş tayini (Ön Isıtma Sıcaklığı ve süresinin tespitini içermemektedir) 3500 TL / Örnek

Yaş Tayini Analiz Bölümleri

31 Örnek Hazırlama 1800 TL / Örnek
31 Ön ısıtma sıcaklığı ve süresinin tespiti 1800 TL / Örnek
31 Eşdeğer doz ölçümleri ve analizleri 1800 TL / Örnek
31 Yıllık Doz Hızı Ölçümleri ve Analizleri 1000 TL / Örnek
32 Yaş tayini analiz değerlendirme ve danışmanlık 2000 TL / Gün

2-Dozimetri Hizmetleri

33 Tek Dozimetri ile Kişisel Dozimetri Hizmetleri (TLD veya OSLD) 250 TL / Dozimetre
33 TL/OSL veya ESR Tekniği ile 0 Gy-2 kGy Arası Radyasyon Dozlarının Ölçülmesi 250 TL / Dozimetre
34 Dozimetre Ölçüm Değerlendirme ve danışmanlık 2000 TL / Gün

3-TL,OSL ve ESR Ölçüm Hizmetleri

35 TL Ölçümü, Işıma eğrisi başına 200 TL / Spektrum
36 OSL Ölçümü, Bozunum eğrisi başına 200 TL / Spektrum
37 ESR Ölçümü, Spektrum başına (oda sıcaklığında) 250 TL / Spektrum
38 ESR Ölçümü, Spektrum başına (sıcaklık kontrolü) 450 TL / Spektrum
39 TL, OSL ve ESR Ölçüm sonucu değerlendirme ve danışmanlık 2000 TL / Gün

BİREYSEL DOZİMETRİ ÖLÇÜMLERİ

40 TLD Hazırlama, Random-Fantom Yerleştirme, Işınlama, Okuma ve Değerlendirme 200 TL / Örnek

*Ücretlere KDV Dahil Değildir.

** Ödemeler peşin olarak yapılır.

Enstitü hesap numarası ve başvuru adres bilgilerine erişmek için tıklayınız.

Analiz Talep Formu için Lütfen tıklayınız