LiSANSÜSTÜ TEZLERiN ELEKTRONiK ORTAMDA TOPLANMASI DÜZENLENMESİ VE ERİŞİME AÇILMASINA İLİŞKİN YÖNERGE