ÖN KAYIT KOŞULLARI

 • Müracaatların Enstitüye şahsen yapılması gerekmektedir.
 • Lisansüstü başvuruları https://obs.ankara.edu.tr/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx adresinden yapılacaktır. Başvuru internet üzerinden gerçekleştirildikten sonra, başvuru formunun bir çıktısı ile diğer başvuru evraklarınızı Enstitü Öğrenci İşlerine teslim etmeniz gerekmektedir.
 • Mülakatlar(sözlü-yazılı) ve yabancı uyruklu öğrenciler için bilim sınavı ilgili Anabilim Dalında  yapılacaktır.
 • Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan Türk ve yabancı uyruklu adaylardan giriş koşullarını sağlayanların kesin kayıtları için lisans/ yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı hakkında Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan görüş alınacaktır.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumda yapmış ise,Yüksek Lisans için TÖMER ve  Yunus Emre Enstitüsünden alınacak Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz (Yabancı Dil Belgesi şartı aranmaktadır)
 • Ankara Üniversitesi dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanların referans mektubu getirmeleri gerekmektedir.

 
A – SAĞLIK FİZİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (Türkçe)

 • Lisans diploması (Fizik, Fizik Mühendisliği, Elektrik/Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.)
 • Lisans Mezuniyet Transkripti (100’lük sistemde not ortalaması en az 70/100, 4’lük sistemde en az 2,00 olmalı, Ankara Üniversitesinden mezun olmayanlar 2 adet onaylı örnek vermelidir).
 • Yabancı Dil Belgesi (YDS,ÜDS veya KPDS’den en az 50 puan gereklidir.)
 • ALES (Sayısal) en az  ≥60 olmalıdır.
 • 1 adet fotoğraf
 • Aday Başvuru Giriş formu https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx adresinden giriş yapılarak bir çıktısı ve başvuru evrakları ile birlikte Enstitü öğrenci İşlerine teslim edilecektir.
 • Nüfus Cüzdanı örneği veya fotokopisi

 
B – SAĞLIK FİZİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İngilizce)

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Fizik, Fizik Mühendisliği, Elektrik/Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Bölümlerinden  mezun olanlar başvurabilir.). Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları diploma denklik belgesine sahip olmaları gerekir.
 • Lisans Mezuniyet Transkripti (4’lük sistemde en az 2,00 olmalı, 100 puan  üzerinden eşdeğeri olmalı.( Üniversitenin not sistemi ve geçme notuna ilişkin açıklayıcı bilgi)
 • Yabancı Dil Belgesi YDS,ÜDS veya KPDS’den en az 65 puan gereklidir. ÜDS ve KPDS’nin geçerlilik süresi YÖK tarafından değiştirildiği şekliyle kabul edilir.
 • ALES (Sayısal) en az  ≥60 olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen uluslararası geçerliği olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından aldığı belgeler ALES belgesi yerine geçerli sayılır.
 • 1 adet fotoğraf
 • Aday Başvuru Giriş formu (Web sayfamızdan Formlar kısmından temin edilebilir.)
 • 2 Adet referans mektubu
 • Nüfus Cüzdanı örneği-Pasaport fotokopisi

 
C – MEDİKAL FİZİK DOKTORA PROGRAMI

 • Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Fizik, Fizik Mühendisliği, Elektrik/Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Bölümlerinden  birinde Yüksek Lisans yapmış olanlar başvurabilir.)
 • Yüksek Lisans Mezuniyet Transkripti ( 4 katsayısı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan eşdeğeri olmalı).
 • Yabancı Dil Belgesi (YDS,ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan gereklidir. ALES (Sayısal) en az  ≥70 olmalıdır.
 • 1 adet fotoğraf
 • Aday Başvuru Giriş formu (Web sayfamızdan temin edilebilir.)
 • Nüfus Cüzdanı örneği.

 
D – HIZLANDIRICI VE DEDEKTÖR TEKNOLOJİLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Fizik ve Fizik Mühendisliği olmak üzere Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.)
 • Lisans Mezuniyet Transkripti (4’lük sistemde en az 2,00 olmalı, 100 puan  üzerinden eşdeğeri olmalı.( Üniversitenin not sistemi ve geçme notuna ilişkin açıklayıcı bilgi)
 • Yabancı Dil Belgesi (YDS,ÜDS veya KPDS’den en az 50 puan gereklidir.)
 • ALES (Sayısal) en az  ≥55 olmalıdır.
 • 1 adet fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı örneği veya fotokopisi
 • Aday Başvuru Giriş formu https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx adresinden giriş yapılarak bir çıktısı ve başvuru evrakları ile birlikte Enstitü öğrenci İşlerine teslim edilecektir.

 
Yabancı Dil :

 
 • Tezli Yüksek Lisans ve doktora programlarına başvuran adaylar için geçerli olan sınavlar:

 

Sınav Türü

Yüksek Lisans

Doktora

Geçerlilik Süresi

Üniversiteler Arası Dil Sınavı (ÜDS)

50

55

5 Yıl
Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS)*

50

55

5 Yıl
YDS

50

55

5 Yıl
TOEFL harici diğer uluslar arası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış puanlar üniversiteler arası kurul kararları çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

 
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER

 • Mezuniyet Transkripti (Yabancı Ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi, 1 adet).
 • Mezuniyet Belgesi (Yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercüme edilmiş örneği).
 • ALES / Belgesi (son iki yıl içerisinde alınmış) veya uluslararası geçerliliği olan eşdeğer belgeler.
 • Yüksek Lisans için son iki yılda TÖMER tarafından yapılan Türkçe Dil Sınavı C1 düzeyinde başarmaları veya Yunus Emre Enstitüsünden alınan Türkçe yeterlilik sonuç belgesi (Yabancı uyruklu olup, orta öğrenimini, lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe eğitim-öğretim yapan bir kurumda tamamlamış olanlardan Türkçe Dil Sınav Belgesi istenmez)
 • Doktora programı için TÖMER tarafından verilen Türkçe Kursu Diploma Sınavı sonuç belgesi ve ayrıca anadilleri dışında (İngilizce, Fransızca ve Almanca) YDS,ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan alındığını gösteren belge (Ayrıca TOEFL ve benzeri  uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavında alınmış puanlar, Üniversitelerarası Kurul Kararları çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu’nca öğrenci tarafından verilecek bir dilekçe ile değerlendirmeye alınacaktır).
 • 1 adet fotoğraf
 • Kimlik Belgesi örneği.
 • Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylardan giriş koşullarını sağlayanların kesin kayıtları için lisans/yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı hakkında Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan görüş alınacaktır. 
 
DİĞER KOŞULLAR

 1. a) Ankara dışında bulunan Üniversitelerde görevli öğretim elemanları başvuracakları lisansüstü program süresi boyunca enstitüde laboratuvar çalışmalarına katılabilmek  için haftada en az iki tam gün kurumlarından izinli sayılacaklarını belgelemeleri zorunludur.
 2. b) Herhangi bir yükseköğretim kurumu bünyesinde yürütülen lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimin yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık gibi her derecesinde ve tezli,  ikinci öğretim gibi herhangi bir şeklinde bir programa kayıtlı olan öğrenciler aynı anda başka bir lisansüstü programa kayıt  yaptıramazlar.
 3. c) Başvurular şahsen Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne yapılacak olup, onaysız belgeler ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. d) Başvuru sırasında, adayların belgelerin asıllarının da yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

 

 BAŞVURU ADRESİ

Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampusü Yerleşkesi

Beşevler/ANKARA
Tel: 212 85 77 /2705-2706
Fax: 215 3307
E-mail: nukbile@ankara.edu.tr
Web: www.nukbilimler.ankara.edu.tr

DEĞERLENDİRME

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50′si, lisans not ortalamasının % 20′si ve mülakat sonucunun % 30′u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.
Doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının % 50′si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının % 20′si ve mülakat sonucunun % 30′u dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.
-Belgelerin onaylı örnekleri alınacak olup, sınavı kazanamayan adaylara belgeleri iade edilmeyecektir.