Laboratuvar Bünyesinde Yapılan Çalışmalar
Eğitim:

 • Yüksek lisans programı kapsamında RANDO fantoma yerleştirilip ışınlanan TLD’ler aracılığıyla etkin dozun belirlenmesi.
 • Termolüminesans özellik gösteren malzemelerin dozimetrik özelliklerinin araştırılmasına yönelik eğitim.
 • Bireysel Dozimetri konusunda temel eğitim.

 
Hizmetler:

 • Çeşitli malzemelerin dozimetrik özelliklerinin incelenmesi.
 • Radyasyon çalışanlarının aldıkları dozun belirlenmesi.
 • Bireysel Dozimetri Eğitimi.
 • Medikal Uygulamalarda hasta dozlarının TLD’ler aracılığıyla belirlenmesi.

 

 LABORATUVAR DONANIMLARI

THERMO 2210 IŞINLAYICI

 
Kaynak: S-90/ Y-90
Nominal Aktivite: 33MBq

    OKUYUCULAR

THERMO SCIENTIFIC 4500 MODEL KART OKUYUCU

 • Çift foto çoğaltıcı tüpüyle aynı anda iki pozisyonda okuma yapma olanağı.
 • Klavyeden giriş yapılarak veya barkot okuyucu yardımıyla kartın tanıtılması.
 • 2,3 veya 4 detektörlü kartlar okuyabilir.
 • Tekli çip, toz ya da çubuk şeklinde örnekler için planchet vardır.
 • WinREMS arayüzü, Işıma eğrisi analiz yazılımı, Kayıt Sistemi, Doz Algoritması gibi yazılım seçenekleri mevcuttur.

 

HARSHAW TLD 3500 MODEL OKUYUCU

Bu okuyucu tek bir TLD elementi için bir çekmece, doğrusal ve programlanabilir ısıtma sistemi, soğutmalı fotoçoğaltıcı tüp ve ışığı ölçmek için uygun elektronik yapılar içerir.

 • En iyi sıcaklık tekrarlanabilirliği için termoçiftlerle planchet ısıtması.
 • Isıtma profili; ön ısıtma,ısıtma ve tavlama işlemlerini içerir.
 • 600°C (1112°F)’ye kadar ısıtma kapasitesi.
 • Maksimums kazanç  kararlılığı için termoelektrik PMT soğutucu.
 • Ayarlanabilen alarm seviyeleri.
 • Otomatik, doğal fon çıkarma seçeneği.

 
 

PTW-TLDO  FIRIN

TLD  yöntemiyle değerlendirilecek dozimetre veya örneklerin tavlama, ön ısıtma gibi işlemlerinin yapılması amacıyla kullanılmaktadır.

 • Özellikle TLD çipleri, çubuklar ve şeritler için uygun
 • Ön ısıtma ve tavlama için iki standart program içerir.
 • Yazılımı aracılığıyla, standart programlar dışında kalan işlemler için sıcaklık ve zaman ayarları isteğe göre yapılabilir.

 

 KULLANILAN DOZİMETRELER


 
 
 
 
 
a) Bileklik ve yüzük dozimetreler             b) Kart tipi dozimetreler (Göğüs bölgesi)

 
 
 
 
 
c) Elektronik Dozimetreler