DOKTORA DERSLERİ

Kod

 Dersin Adı Kredi AKTS

102510

 İleri Radyasyon Dedeksiyon ve Ölçüm  Laboratuvarı  2  10

102511

 İleri Nötron ve Reaktör Fiziği  3  10

102512

 Radyo-epidemiyolojide Dozimetre Sistemleri  3 10

102513

 Medikal Fizikte Matematiksel Yöntemler I  3  10

102514

 Medikal Fizikte Matematiksel Yöntemler II  3  10

102515

 Medikal Görüntülemede İleri Teknikler  3  10

102516

 Biyomedikal Ölçüm Teknikleri  3  10

102517

 İleri Dozimetrik Teknikler  3  10

102518

 Elektron Paramagnetik Rezonans  Spektroskopisi ve Uygulamaları  3  10

102519

 Elektron Paramagnetik Rezonans  Spektroskopisi ve  Uygulamaları Laboratuvarı   2  10

102525

 Radyokimya II  3  10

102526

Radyasyondan  Korunma Fiziği ve Zırhlama (Z)  4  12

102527

İleri Gama Spektroskopisi Laboratuvarı  3  10

102529

Nükleer Elektronik I   3  10

102530

Nükleer Elektronik II   3  10

102531

İleri Retrospektif Dozimetri  3  10

102532

İleri Retrospektif Dozimetri Laboratuvarı  3  10

102533

Sayısal Teknikler I   3  10

102535

İleri Nükleer Isı Transferi  3  10

102537

Araştırma Yöntemleri (Z)  1  2

102541

Manyetik Rezonans Görüntüleme II  3  10

102545

Medikal Fizikte Biyoistatistik  3  10

Z: Zorunlu Ders