Dersin Amacı:

Dersin amacı insan vücudundan farklı fizyolojik verilerin ölçülmesi amacıyla kullanılan ölçüm cihazlarının temellerinin ve ölçüm esnasında dikkat edilmesi gereken konuların irdelenmesi, bazı temel enstrümantasyon sistemlerinin detaylı olarak incelenmesidir.

Öğrencinin Kazanımları:

İnsan vücudundan fizyolojik verilerin toplanabilmesi için kullanılabilecek sistemlerin bileşenlerini tanımlar, Veri toplama sürecinde dikkat edilmesi gereken konuları açıklar, Biyopotansiyel sinyalleri tanımlar, Biyopotansiyel sinyalleri ölçmek için kullanılan sistemlerin çalışma prensiplerini açıklar.

İşlenen Konular:

1 Biyomedikal enstrümantasyon sistemlerinin temel bileşenleri
2 Algılayıcılar, çeviriciler ve dönüştürücüler
3 Biyopotansiyellerin oluşumu
4 Biyomedikal yükselteçler, filtreler ve sinyal işleme
5 Kan basıncı ve sesi ölçümleri
6 Kan akış ve hacim ölçüm teknikleri
7 Elektrokardiyografi (EKG) ve diğer kardiyovasküler ölçümler
8 Elektrokardiyografi (EKG) ve diğer kardiyovasküler ölçümler
9 Elektroensefalografi (EEG)
10 Solunum sistemi ölçümleri
11 Teröpatik ve prostetik cihazlar
12 Elektrik güvenliği
13 Sunumlar
14 Sunumlar