• No thumbnail available

  TOFEL IBT Sınavı

  Abdullah Gül Üniversitesi TOEFL iBT sınavlarının yapıldığı merkezler arasına kabul edilmiştir. [...]
  No thumbnail available

  Kaydı Silinen Öğrenciler Hakkında

  Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 45/c maddesi uyarınca kaydı silin[...]
  No thumbnail available

  Başarı Burs Programı Hakkında

  Belirli sayıda uluslararası öğrenciye Başbakanlık Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar [...]
  No thumbnail available

  Lisansüstü Öğrencilerin Aldıkları Derslerin Transkripte Gösterilmesi Hakkında

  Eğitim Programlarını İnceleme Komisyonunun 03/11/2017 tarih ve 3 sayılı Karar örneğine göre baş[...]
  No thumbnail available

  Recep Bora NARTTÜRK Yüksek Lisans Tez Savunması

  Tez Adı: Epoksi Esaslı Mamografik Görüntü Kalitesi Fantomu Geliştirilmesi ve Mamografik x-ışın Siste[...]
 •