Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsünden değerli buluşçularımız Prof. Dr. Haluk Yücel ve Senem Zümrüt’ün buluş sahibi olduğu ‘Referans Standart Radyoaktif Kaynakların Üretimi’ başlıklı buluşu patent tescil belgesi almaya hak kazanmıştır.