DİLEKÇELER
Dilekçe No Dilekçe Adı Görüntüle
1 Diğer Enstitü/Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma İstem Dilekçesi D_ENST_KRM_DRSALMA
2 Program Dışı Alınan Derslerin Krediye Saydırılması İçin Başvuru Dilekçesi PRGRM_DSDRS_SYDRM
3 Kayıt Dondurma İstem Dilekçesi KYT_DNDRM
4 Danışman Değişikliği İstem Dilekçesi DNSMN_DGSK_ISTM
5 Ek Süre İstem Dilekçesi EK_SR_ISTM
FORMLAR
Türk Uyruklu Öğrenciler için Kesin Kayıt Formu Kesin Kayıt Formu (TC Uyruklu)_
Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Kesin Kayıt Formu Kesin Kayıt Formu (Yabancı Uyruklu)_
Uluslararası Öğrenci Formu (International Student Form) Uluslararası-Öğrenci-Formu
Tanısal Radyoloji Hizmet Talep Formu Word HizmetTalep 
Tezli Yüksek Lisans Programı Aday Kayıt Formu Word YL-BSVR
Tezli Yüksek Lisans Programı Ders Kayıt Formu Word_YL_DRSKYT
Özel Öğrenci Programı Aday Kayıt Formu Word_ YL_OO_BSVR
Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu Word_YL_OO_DRSKYT 
Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu Word_YL_BLMHZ_DRSKYT
Öğrenci Ders Ekleme-Silme Formu Word_YL_EKLESIL
Referans Mektubu Word RFRNS
Farklı Üniversite/ Enstitü Öğrencileri İçin Ders Kayıt Formu Word_YL_FRK_ENST_UN_DRSKYT
Uzmanlık Alan Dersi Açma Öneri Formu Word_YL_UZMDRSONR
Yüksek Lisans Tez Önerisi Hazırlama Formu Form_TZ_ONERS_HZRLMA
Tez Savunması Word_YL_TZ_SVNMA
Lisansüstü Tez Değerlendirme Kişisel Rapor Word_YL_TZ_DGRLN
Lisansüstü Tez Değerlendirme ve Sınav Tutanağı Word_YL_TZ_DGRLN_SNV
Seminer Sunumu Word_YL_SMNR_SNM
Seminer Değerlendirme Tutanağı Word_YL_SMNR_DGRLNDRME
Araştırma Görevlileri Değerlendirme formu Word_YL_ARSTRMA_GRV_DGRLN
Öğrenciler için Danışman Tercih Formu Word_YL_DNSMN_TRCH
Katılım Listesi Word_YL_KTLM_LST
Tez Jüri Oluşturma Formu TEZ JÜRİ OLUŞTURMA FORMU YL
Tez Yazım Kılavuzu  Tez_Yazım_Kılavuzu
DOKTORA
Doktora Programı Aday Kayıt Formu Word DR-BSVR
Doktora Programı Ders Kayıt Formu Word_DR_DRSKYT
Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu Word_DR_OO_DRSKYT   
Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu Word_DR_BLMHZ_DRSKYT
Öğrenci Ders Ekleme-Silme Formu Word RFRNS
Farklı Üniversite/ Enstitü Öğrencileri İçin Ders Kayıt Formu Word_DR_FRK_ENST_UN_DRSKYT
Uzmanlık Alan Dersi Açma Öneri Formu Word_DR_UZMDRSONR
Doktora Yeterlik Sınavı Tutanağı Form_DR_YRLK_SNV_2021
Doktora Tez Önerisi Savunması (Duyuru) Word_DR_TZ_ONR_SVNMA
Tez İzleme Komitesi Doktora Tez Önerisi Değ.Tutanağı Word_DR_TZ_ONR_DGRLN
Tez İzleme Komitesi (TİK) Tutanağı Form_DR_TIK_TTNK
Tez Jüri Oluşturma Formu TEZ JÜRİ OLUŞTURMA FORMU DR
Doktora Hazırlık Çalışması Sunumu Word_DR_HZRLK_CLSM_SNM
Doktora Hazırlık Çalışması Değerlendirme Tutanağı Word_DR_HZRLK_CLSM_DGRLN
Doktora Tez Önerisi Hazırlama Formu Form_DR_TEZ ONERS_HZRLMA
Seminer Sunumu Word_DR_SMNR_SNM
Seminer Değerlendirme Tutanağı Word_DR_SMNR_DGRLNDRME
Tez Savunması (Duyuru) Word_DR_TZ_SVNMA
Lisansüstü Tez Değerlendirme Kişisel Rapor Word_YL_TZ_DGRLN
Lisansüstü Tez Değerlendirme ve Sınav Tutanağı Word_DR_TZ_DGRLN_SNV
Araştırma Görevlileri Değerlendirme Formu Word_DR_ARSTRMA_GRV_DGRLN
Öğrenciler İçin Danışman Tercih Formu Word_DR_DNSMN_TRCH
Katılım Listesi Word_DR_KTLM_LST