_ANALIZ-TALEP-FORMU-GÜNCEL

X-ışını kalibrasyon, deteksiyon ve ölçüm laboratuvarında kurşun koruyucuların(önlük,tiroid,eldiven,gonat,vs) kabul testleri ve aynı zamanda herhangi bir malzemenin kurşun eşdeğeri ölçümleri de yapılmaktadır.Bu ölçümler TS-EN 61331-1 standardına uygun olarak yapılmaktadır.Kurşun koruyucuların kabul testlerinin raporunda verilen azalım özellikleri azalım oranı, build up faktörü ve azalım ya da kurşun eşdeğeridir.

Ölçüm yapılırken kullanılan cihaz yada  malzemeler:

  • X-ışını tüpü ve jeneratörü(40-150 kVp)
  • Voltaj bölücüsü(Dynalyzer)
  • Osiloskop
  • 30 cc PTW marka referans iyon odası
  • Bakır filtreler

2024 Yılı Analiz Ücretleri

01.  Kurşun Koruyucuların kabul testleri (X ışınları ile) Etek-Yelek için 5500 TL / Örnek
02.  Kurşun Koruyucuların kabul testleri (X ışınları ile) Tek-Çift taraflı önlük için 3750 TL / Örnek
03.  Kurşun Koruyucuların kabul testleri (X ışınları ile) Tiroid Koruyucu için 3000 TL / Örnek
04.  Kurşun Koruyucuların kabul testleri (X ışınları ile) Gonad Koruyucu için 3000 TL / Örnek
05.  lSO 4037-1 Standardna uygun s-Cs-137(0.662MeV) kaynak ile malzemelerin radyasyon zırhlama etkinliğinin belirlenmesi 3750 TL / Örnek
06. EN 61331-1 e uygun malzemelerin kurşun eşdeğerinin ve zayıflama oranının ölçülmesi 20000 TL / Örnek
07. Tests for attenuation properties of protectice materials by x-ray transmission 1650 USD / Sample
08.  lSO 4037-1 Standardna uygun s-Cs-137(0.662MeV) kaynak ile film/şerit/plaka v.b. tür malzemelerin ışınlanması 1) 5400 TL / Örnek Sv(veya 1 Gy) ve üstü
2) 4680 TL/ Örnek 500mSv(veya
500mGy)’den 500 1 Sv(veya 1 Gy)’e
kadar
3) 4500 TL/ Örnek 100mSv(veya
100mGy)’den 500 mSv(veya 500mGy)’e
kadar
4) 3600 TL/Örnek 10mSv
(veya 10mGy)’den
100mSv(veyal 100mGy)’e kadar
5) 3240 TL/Örnek 1mSv(veya 1 mGy),den
10mSv (veya 10mGy) e kadar
6) 2700 TL/Örnek 1 mSv(veya lmGy)’e
kadar ve 1 mSv (1mGy) dahil
09.  TL yöntemiyle geçirgenlik ölçümleri ve etkin doz hesabı 6000 TL / Örnek
10.  X-Işını ile koruyucu materyallerin görüntülenmesi 2000 TL / Örnek
11.  S-Cs (662keV) ile dozimetre ışınlama fiyat listesi (ISO 4037-1’e göre)1 dozimetre 800 TL / Örnek
12.  S-Cs (662keV) ile dozimetre ışınlama fiyat listesi (ISO 4037-1’e göre) 2-5 arası dozimetre 650 TL / Örnek
13.  S-Cs (662keV) ile dozimetre ışınlama fiyat listesi (ISO 4037-1’e göre) 6-10 arası dozimetre 600 TL / Örnek
14.  S-Cs (662keV) ile dozimetre ışınlama fiyat listesi (ISO 4037-1’e göre) 11-20 arası dozimetre 550 TL / Örnek
15.  S-Cs (662keV) ile dozimetre ışınlama fiyat listesi (ISO 4037-1’e göre) 21-50 arası dozimetre 500 TL / Örnek
16.  S-Cs (662keV) ile dozimetre ışınlama fiyat listesi (ISO 4037-1’e göre) 51-100 arası dozimetre 450 TL / Örnek
17.  S-Cs (662keV) ile dozimetre ışınlama fiyat listesi (ISO 4037-1’e göre) 101 ve üzeri dozimetre 400 TL / Örnek

 

*Analiz Hizmetlerimiz KDV den muaftır.
*Ücretler peşin olarak ödenir.

” Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Yürütme Kurulu’nun 10.01.2022 tarih ve 1/1-5 sayılı kararı ile, Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü bünyesinde yapılan ölçüm ve analiz hizmetlerinden, halihazırda fiilen Ankara Üniversitesinde çalışan personele %25 (yüzde yirmibeş) indirim uygulanır.”

Enstitü hesap numarası ve başvuru adres bilgilerine erişmek için tıklayınız.