Koruyucu Materyallerin Kabul Testleri

Analiz Talep Formu

X-ışını kalibrasyon, deteksiyon ve ölçüm laboratuvarında kurşun koruyucuların(önlük,tiroid,eldiven,gonat,vs) kabul testleri ve aynı zamanda herhangi bir malzemenin kurşun eşdeğeri ölçümleri de yapılmaktadır.Bu ölçümler TS-EN 61331-1 standardına uygun olarak yapılmaktadır.Kurşun koruyucuların kabul testlerinin raporunda verilen azalım özellikleri azalım oranı, build up faktörü ve azalım ya da kurşun eşdeğeridir.

Ölçüm yapılırken kullanılan cihaz yada  malzemeler:

  • X-ışını tüpü ve jeneratörü(40-150 kVp)
  • Voltaj bölücüsü(Dynalyzer)
  • Osiloskop
  • 30 cc PTW marka referans iyon odası
  • Bakır filtreler

 

2019 Yılı Analiz Ücretleri

01.  Kurşun Koruyucuların kabul testleri (X ışınları ile) Etek-Yelek için 2250 TL / Örnek
02.  Kurşun Koruyucuların kabul testleri (X ışınları ile) Tek-Çift taraflı önlük için 1250 TL / Örnek
03.  Kurşun Koruyucuların kabul testleri (X ışınları ile) Tiroid Koruyucu için 600 TL / Örnek
04.  Kurşun Koruyucuların kabul testleri (X ışınları ile) Gonad Koruyucu için 600 TL / Örnek
05.  lSO 4037-1 Standardna uygun s-Cs-137(0.662MeV) kaynak ile malzemelerin radyasyon zırhlama etkinliğinin belirlenmesi 900 TL / Örnek
06.  lSO 4037-1 Standardna uygun s-Cs-137(0.662MeV) kaynak ile film/şerit/plaka v.b. tür malzemelerin ışınlanması 1.2000 TL / Örnek Sv(veya 1 Gy) ve üstü

2. 1750 TL/ Örnek 500mSv(veya
500mGy)’den 500 1 Sv(veya 1 Gy)’e
kadar

3. 1500 TL/ Örnek 100mSv(veya
100mGy)’den 500 mSv(veya 500mGy)’e
kadar

4. 1250 TL/Örnek 10mSv
(veya 10mGy)’den
100mSv(veyal 100mGy)’e kadar

5. 1000 TL/Örnek 1mSv(veya 1 mGy),den
10mSv (veya 10mGy) e kadar

6. 500 TL/Örnek 1 mSv(veya lmGy)’e
kadar ve 1 mSv (1mGy) dahil

07.  TL yöntemiyle geçirgenlik ölçümleri ve etkin doz hesabı 2000 TL / Örnek
08.  X-Işını ile koruyucu materyallerin görüntülenmesi  300TL / Örnek
09.  S-Cs (662keV) ile dozimetre ışınlama fiyat listesi (ISO 4037-1’e göre)1 dozimetre  175 TL / Örnek
10.  S-Cs (662keV) ile dozimetre ışınlama fiyat listesi (ISO 4037-1’e göre) 2-5 arası dozimetre  150 TL / Örnek
11.  S-Cs (662keV) ile dozimetre ışınlama fiyat listesi (ISO 4037-1’e göre) 6-10 arası dozimetre  140 TL / Örnek
12.  S-Cs (662keV) ile dozimetre ışınlama fiyat listesi (ISO 4037-1’e göre) 11-20 arası dozimetre  130 TL / Örnek
13.  S-Cs (662keV) ile dozimetre ışınlama fiyat listesi (ISO 4037-1’e göre) 21-50 arası dozimetre  120 TL / Örnek
14.  S-Cs (662keV) ile dozimetre ışınlama fiyat listesi (ISO 4037-1’e göre) 51-100 arası dozimetre  110 TL / Örnek
15.  S-Cs (662keV) ile dozimetre ışınlama fiyat listesi (ISO 4037-1’e göre) 101 ve üzeri dozimetre  100 TL / Örnek
16.  Katkılı Çinko Analizi 125 TL / Örnek

*: Araştırma amaçlı ışınlamalar için %25 indirim uygulanmaktadır. 

kursunonlukaskisi11

*Proje kapsamında ortak yürütülecek çalışmalar için tüm ücretlerde % 25 indirim yapılacaktır.

*Ücretlere KDV Dahil Değildir.

*Elektron mikroskobu ölçümlerinde Ankara Üniversitesi üyelerine % 50 indirim uygulanmaktadır.

Enstitü hesap numarası ve başvuru adres bilgilerine erişmek için tıklayınız.