Medikal Fizik Doktora Programı

Medikal Fizik Doktora Programı (Türkçe)

Programın Amacı

Programın amacı, radyasyonun insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerine hakim, radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma ve zırhlama prensiplerini bilen, uygulayan ve bu konuda kişileri bilgilendiren, radyasyonu ve radyasyon ölçüm cihazlarını tıbbi ve çevresel uygulamalarda güvenli olarak kullanabilen, profesyonel medikal fizikçiler yetiştirmektir.

Doktora Programı Şematik Özeti

Başvuru Koşulları