Ankara Üniversitesi Kişisel Verileri Koruma Kanunu Komisyonu: http://kvkk.ankara.edu.tr/