Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıran bütün öğrencilerin alması gereken zorunlu dersler:

 
Seçilen alana göre alınması gereken dersler:

Medikal Görüntüleme ve Dozimetri

Retrospektif Dozimetri

Radyonüklid Metrolojisi

Radyoterapi 

101545 Görüntüleme Teknikleri-I (3.0.3)

101511 Retrospektif Dozimetri  (3.0.3)

101513 Nötron ve Reaktör  Fiziğine Giriş (3.0.3)

101518 Radyoterapi Fiziği I (3.0.3)

101549 Uygulamalı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri I (0.4.2)

101512 Retrospektif Dozimetre Uygulamaları Laboratuvarı  (0.4.2)

101514 Nükleer Analiz Teknikleri (3.0.3)

101559 İleri Radyasyon Terapisi (3.0.3)

101546 Görüntüleme Teknikleri-II (3.0.3)

102518 Elektron Paramagnetik Rezonans Spektroskopisi ve Uygulamaları (3.0.3)

101535 İleri Gama Spektroskopisi Laboratuvarı (0.4.2)

101506 Radyobiyoloji (3.0.3)

101550 Uygulamalı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri-II (0.4.2)

102519 Elektron Paramagnetik Rezonans Spektroskopisi ve Uygulamaları Laboratuvarı (0.4.2)

101523 Nötron Ölçüm ve Aktivasyon Laboratuvarı (0.4.2)

101510 Anatomi (3.0.3)

 

 

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

Kod

                                 Dersin Adı Kredi AKTS

101505

 Spektroskopik Yöntemler ve Retrospektif  Dozimetreye Giriş  3  7

101506

 Radyobiyoloji    3  7

101507

 Medikal Görüntülemede Temel Matematik  3  7

101508

 Medikal Görüntülemede Temel Tıp   3  7

101509

 MATLAB ile Görüntü İşleme  3  7

101510

 Anatomi  3  7

101511

 Retrospektif Dozimetri  3  7

101512

 Retrospektif Dozimetre Uygulamaları  Laboratuvarı  2  5

101513

 Nötron ve Reaktör Fiziğine Giriş  3  7

101514

 Nükleer Analiz Teknikleri  3  7

101516

 Radyasyon Ölçüm Yöntemleri  (Z)  4  9

101517

 Radyasyon Ölçüm Yöntemleri Lab. (Z)  2  5

101518

 Radyoterapi Fiziği I    3  7

101519

 Radyoterapi Fiziği II    3  7

101521

 Radyolojik Tarihlendirme Yöntemleri I  3  7

101522

 Radyolojik Tarihlendirme Yöntemleri II  3  7

101523

 Nötron Ölçüm ve Aktivasyon Laboratuvarı  2 5

101526

 Sinyal İşleme Teknikleri  3  7

101527

 Sayısal Hesaplama Teknikleri ve Uygulamaları  I  3  7

101528

 Sayısal Hesaplama Teknikleri ve Uygulamaları  II  3  7

101531

 Radyokimya I  3  7

101532

 Radyokimyasal İşlemler Laboratuvarı  2  5

101533

 Sağlık Bilimlerinde Radyoizotop Uygulamaları I  3  6

101534

Sağlık Bilimlerinde Radyoizotop Uygulamaları   II  3  6

101535

 İleri Gama Spektroskopisi Laboratuvarı  2  5

101536

 İleri Nükleer Fizik  3  7

101537

 Radyasyon Fiziği (Z)  4  9

101538

 Radyasyondan Korunma (Z)  4  9

101539

 Mühendislik Çizimi ve Uygulaması  3  6

101540

 Manyetik Rezonans Görüntüleme  I  3  7

101541

 Manyetik Rezonans Görüntüleme II  3  7

101545

 Görüntüleme Teknikleri I  3  7

101546

 Görüntüleme Teknikleri II  3  7

101549

 Uygulamalı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri I  2  5

101550

 Uygulamalı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri II  2  5

101551

 Nükleer Isı Transferinin Temelleri  3  7

101552

 Araştırma Yöntemleri (Z)  1  2

101553

Nükleer Bilimler ve Teknolojilerin Temelleri  3  7

101559

 İleri Radyasyon Terapisi  3  7
       

Z: Zorunlu Ders