Dersin Amacı:

Bu ders ile öğrenciye uluslar arası kuruluşlar (ICRP, IAEA,  vs gibi) tarafından insan sağlığına yönelik olarak önerilen radyasyondan korunmanın temel felsefesi anlatılacaktır. Genel korunma prensiplerinin, medikal ışınlamalarla ilgili hususları ağırlıklı olarak işlenmektedir.
Öğrencinin Kazanımları:

Avrupa Topluluğu medikal uygulamalarda çalışacak meslek gruplarına yönelik tanımlar kabul etmiştir. Bu dersten başarılı olan öğrenciler, diğer derslerle beraber, bu uzmanlığı yürütebilecek niteliklere sahip olacaklardır.

İşlenen Konular:

  1. Radyasyon korunum felsefesi. Temel güvenlik standartları,
  2. Harici ve dahili ışınlamalar, korunma yöntemleri,
  3. Çalışanların radyasyon korunumu,
  4. Zırhlama prensipleri, farklı medikal sistemlerin zırhlanmaları,
  5. Radyoaktif atıklar.