Enstitümüz Yönetim Kurulunun 09.12.2021 tarih ve 111/9 sayılı kararı ile kabul edilen Tez Yazım Kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

Tez_Yazim_Kilavuzu_NBE__09.12.2021

 

01.04.2019 Tarihli tez İntihal tespit raporunda dikkat edilmesi gereken ilgili SENATO kararı:

Ankara Üniversitesi Senato Karar Örneği 01/04/2019 tarihli 4594 sayılı kararı