Tez_Yazim_Kilavuzu_NBE_28032024 28.03.2024 tarihinde güncellenmiştir.

 

 

Turnitin Programından tezlerin taratılabilmesi için http://turnitin.com/tr/ adresinden öğretim üyelerimizin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’ndan almış oldukları kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmaları gerekmektedir.

Doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin tezlerinin turnitin programında taratılmasında Ankara Üniversitesi Senatosunun 01.04.2019 tarih ve 523/4594 sayılı kararı gereğince belirlenmiş olan benzerlik oranı en çok %10’dur

Turnitin-Kılavuzu-2019-Yeni

01.04.2019 Tarihli tez İntihal tespit raporunda dikkat edilmesi gereken ilgili SENATO kararı:

Ankara Üniversitesi Senato Karar Örneği 01/04/2019 tarihli 4594 sayılı kararı