Nötron metrolojisi kapsamında, esas olarak termal nötron enerji bölgesinde, termal (0,0252 eV) ve epitermal(0,50 eV-100 keV) nötronların bombardımanıyla gerçekleşecek nötron-yakalama(n,γ) tepkimeleri kullanılarak, doğrulukları ve hassasiyetleri hala araştırılan bazı kararlı izotopların termal nötron ve epitermal nötron (rezonans integral) tesir kesitleri de ölçülebilmektedir. Şekilde 37 GBq 241Am-Be ışınlama ünitesinde pnömatik numune transfer sistemi ile 2-3 saniyelik kısa sürede numune laboratuvarına getirilip sayılabilmektedir.

Şekil: 37 GBq 241Am-Be Nötron Işınlama Ünitesi

Mavi boru: Rabbit konum ışınlamaları

Beyaz Boru: Manuel konum ışınlamaları

137Cs IŞINLAMA ÜNİTESİ 

137Cs kalibrasyon laboratuvarında bulunan sistemler

50 mCi – 10 Ci nominal aktivitede 2 adet 137Cs kaynak

Doz hızını azaltan soğurucu levhalar

3 boyutta hareket sağlayan benc