Dersin Amacı:
EPR spektrum ve sonuçlarının analiz edilmesinin yanısıra EPR ölçüm protokollerinin uygulanması sayesinde deneysel deneyim kazanmak
Öğrencinin Kazanımları:
Güvenli EPR ölçümleri için uygun parametreler/ayarların deneysel tahminini , EPR dozimetri ve spektroskopik protokollarının uygulamasını ve EPR ölçümlerinden önce gerekli olan işlemleri yapabilecektir.
İşlenen Konular:

1 TL, OSL ve EPR ölçümleri için değişik tipte malzemenin ölçüme hazırlanması
2 Standart örnekler kullanılarak mikrodalga gücü, modülasyon genliği v.b. ölçüm parametrelerinin EPR sinyaline etkisinin incelenmesi
3 Farklı örneklerden (diş minesi, karbonat içeren örnekler, şeker, …) elde edilen EPR spektrumunun analizi için g-faktörü, tepe-tepe yüksekliği, sinyal genişliği gibi verilerin elde edilmesi
4 EPR sinyallerinin radyasyon dozuna bağımlılığının incelenmesi
5 Eklemeli doz yöntemi ile tarihlendirme çalışmaları için eşdeğer dozun belirlenmesi,
6 Koruma amacı ile ışınlanmış yiyeceklerde doz tayini
7 İklim ve çevre araştırmaları ile ilgili uygulamalar
8 İlgili numunede soğurulan radyasyon dozunun saptanması ve hata analizi