Dersin Amacı :
İleri radyoterapi tekniklerini kavrayarak klinik uygulamalara ön hazırlık yapmak.
Öğrencinin Kazanımları:

Brakiterapi uygulamalarının fizik ve dozimetrik özelliklerini kavramış olacaklar, 
Stereotaktik radyoterapi uygulamalarının fizik ve dozimetrik özelliklerini kavrayacaklar, 
3boyutlu radyoterapi ve IMRT uygulamalarının fizik ve dozimetrik özellikleri ile, kalite kontollerinin gerekliliği ve nasıl uygulandığını ve kayıt altına alındığını kavrayacaklar, 
Orijinal soru sormayı öğrenecekler. 

 
İşlenen Konular :

Hafta Konu/İçerik
1 Elektron demet RT 
2 Brakiterapi I
3 Birakiterapi II
4 Birakiterapi III
5 Kalite Güvenirliği ve Kalite Kontrol I
6 Kalite Güvenirliği ve Kalite Kontrol II
7 3B konformal RT
8 Ara Sınav
9 Yoğunluk ayarlı RT (YART) I
10 Yoğunluk ayarlı RT (YART) II
11 Stereotaktik RT
12 Görüntü kılavuzluğunda RT (IGRT)
13 Proton demeti RT
14 Tüm vücut ışınlamaları