Dersin Amacı:

Medikal sistemlerin karakterizyonunda ve verilerin işlenmesinde kullanılan lineer sistem teorisinin temel prensiplerinin uygulamaya yönelik olarak anlatılması; sistem tanımı ve özelliklerinin işlenmesinden sonra, Fourier dönüşümlerinin kavranması; sistemleri karakterize etmek amacıyla nokta dağılım fonksiyonu, modülasyon transfer fonksiyonu ve gürültü güç spektrumu gibi yaklaşımların kullanılması; gürültü analiz yöntemlerinin öğrenilmesi.

Öğrencinin Kazanımları:

Ders sonrasında öğrenciler, lineer sistemler ile temel kavramları öğrenecek, bu kavramları kullanarak analiz yapma ve karakterizasyon yeteneklerine sahip olacaklardır.

İşlenen Konular:

  1. Temel kavramlar ve özellikler
  2. Lineer zaman-değişmez sistemler
  3. Zaman-frekans uzayları
  4. Örnekleme teorisi
  5. Sürekli zaman ve ayrık zaman için Fourier analizleri
  6. Sistem karakterizasyonu
  7. Gürültü analizleri