Dersin Amacı:
Mühendisler arasında uluslararası normlarla tespit edilmiş teknik bir lisan olan ve tasarım ile imalat arasındaki irtibatı sağlayan teknik resim çizimlerinin oluşturulması ve mevcut çizimlerin okunması becerisini kazandırmak.

Öğrencinin Kazanımları:

Mühendislik Çiziminde kullanılan araç ve gereçlerin tanınmasını öğrenecekler,
Standart kağıt katlama, çizgi çeşitleri ve standart yazı yazma tekniğini öğrenecekler,
Bir cismin görünüşlerini çıkarabilmeyi öğrenecekler,
İmalatı düşünülen bir parçanın yapım resimlerini hazırlayabilme yeteneğini kazanacaklar,
Görünüşleri verilen bir şekli üç boyutlu olarak hafızada canlandırılabilme kabiliyetini kazanacaklar. 

İşlenen Konular :
Mühendislik çiziminde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtımı, standart kağıt katlama, çizgi çeşitleri ve standart yazı yazma, mühendislik çiziminde kullanılan geometrik çizimler ve uygulamaları, cisimlerin iz düşümü, görünüş çıkarma ve standart temel görünüşler, görünüş çeşitleri ve görünüşlerin çıkarılması, görünüşlerin ölçülendirilmesi ve uygulama, kesitler ve kesit görünüşler, yüzey kaliteleri, toleranslar, boyut toleransları, perspektif resimler.