Dersin Amacı:
Radyonüklitlerin kimyasal özelliklerinin ve sulu çözeltilerden ayrıştırılmalarında kimyasal formlarını etkileyen faktörlerin anlatılması, karışan radyonüklitlerden ve matriks elementlerden numunedeki radyonüklitin saflaştırılması için kullanılan ayrıştırma yöntemlerinin verilmesi, sayım kaynağı hazırlanması ve kimyasal verim belirlenmesinin ile seçili radyonüklitlerin radyokimyasının öğrenilmesi hedeflenmektedir.
Öğrencinin Kazanımları:
Bu dersi başarı ile veren öğrenciler radyonüklitlerin kimyasal özelliklerini, kimyasal formlarını etkileyen faktörleri, radyonüklitlerin ayrıştırılmalarında kullanılan yöntemleri ve seçili radyonüklitlerin radyokimyası öğrendikleri için numuneden radyonüklitlerin ayrıştırılması aşamasında uygulama yapabilecek seviyeye geleceklerdir. Öğrenciler, ayrıca, numunedeki radyonüklitin aktivitesini hesaplamak için kimyasal verimin belirlenmesi ve numunenin aktivite ölçümü için kaynağa geçirme ile ilgili de bilgi sahibi olacaklardır.
İşlenen Konular : 

  1. Sulu Çözeltilerden Radyonüklitlerin Ayrıştırılması
  2. Sulu Çözeltilerde Radyonüklitlerin Kimyasal Formlarını Etkileyen Faktörler
  3. Ayıştırma Yöntemleri (çöktürme, çözünürlük katsayısı, iyon değişimi, solvent (çözücü) ekstraksiyonu, ekstraksiyon kromotografisi)
  4. Kimyasal Verim Belirlenmesi ve Hazırlanan Kaynakların Sayımı
  5. Alkali Metallerin Radyokimyası (134Cs, 135Cs, 137Cs, 40K)
  6. Toprak Alkali Metallerin Radyokimyası (226Ra, 228Ra, 89Sr, 90Sr)
  7. Trityum (3H) ve Radyokarbonun (14C) Radyokimyası
  8. Kurşun (210Pb), Polonyum (210Po)’un Radyokimyası