Dersin İçeriği
Radyoizotop doz kalibratörü ve kalite kontrolü, radyofarmasötiklerin lokalizasyon mekanizmaları, radyofarmasötiklerin işaretlenmesinde kullanılan radyonüklidler ve özellikleri (teknesyum ve iyot izotopları kimyası), işaretleme teknikleri ve kalite kontrolleri, nükleer tıpta kullanılan görüntüleme ve terapötik radyofarmasötikleri (beyin, tiroid, kalp, akciğer, karaciğer, gastrointestinal sistem, böbrek, kemik ve diğeri).
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik    Laboratuvar
1 Mo-99/Tc-99m jenaratörün yapısı ve Tc-99m elde edilişi Tc-99m ile işaretleme
2 Jenaratörün kalite kontrolü ve ideal jeneratör sistemleri Tc-99m işaretli bileşiğin kalite kontrolü
3 Tc-99m kimyası Perteknat analizi
4 Tc-99m ile işaretleme ve metotları, Tc-99m radyofarmasötikleri Hidrolize-indirgenmiş Tc-99m analizi
5 Tc-99m kitleri Verilerin değerlendirilmesi
6 Radyoizotop doz kalibratörü Doz kalibratör testleri (Doğruluk, değişmezlik testleri)
7 Doz kalibratörünün kalite kontrolü Doz kalibratör testleri (Lineerlik,geometri testleri)
8 Arasınav
9 Radyofarmasötiklerin klinik kullanımı ve görüntüleme sistemleri Verilerin değerlendirilmesi
10 Radyofarmasötiklerin lokalizasyon mekanizmaları I-131 ile işaretlenme
11 Radyoiyot izotopları Radyoiyotlu bileşiğin kalite kontrolü
12 Radyoiyodun çözelti kimyası Verilerin değerlendirilmesi
13 Radyoiyot ile işaretleme metodları Biyodağılım çalışması
14 İyod radyofarmasötikleri In vivo çalşmanın verilerinin değerlendirilmesi
15 Dönem Proje Sunumu Dönem Proje Sunumu
16 Final sınavı