Dersin Amacı:

MATLAB ile programlama temellerinin öğrenilmesi; görüntüleme teknikleri dersinde işlenen Fourier ve diğer dönüşümler, konvolüsyon, filtreler, sistem karakterizasyonu ve kalite ölçümü konularının uygulamalı olarak pekiştirilmesi; görüntüler üzerinde temel işleme yöntemlerinin uygulanması.

Öğrencinin Kazanımları:                

Uygulamalı olarak bilgisayar başında yapılan dersler sayesinde öğrenciler MATLAB ile temel kodlama yetenekleri kazanmanın yanı sıra görüntü işleme konusundaki temel teknikleri ve bunların biyomedikal görüntüler üzerinde uygulanmasını öğreneceklerdir.

İşlenen Konular:

 1. MATLAB’a giriş
 2. Fourier Dönüşümleri
 3. Konvolüsyon ve filtreler
 4. Görüntü üzerinden sistem karakterizasyonu ve kalite ölçümleri
  • Nokta Dağılım Fonksiyonu
  • Modülasyon Transfer Fonksiyonu
  • Gürültü Güç Spektrumu
 5. Radon Dönüşümü
 6. Ters Radon Dönüşümü
 7. Görüntü iyileştirme yöntemleri
 8. Görüntü çakıştırma yöntemleri