Dersin Amacı:
Diagnostik radyolojide kullanılan tüm görüntüleme sistemlerinin prensiplerinin verilmesi ve dijital görüntülerin elde edilip işlenme yöntemlerinin öğrenilmesi hedeflenmektedir.

Öğrencinin Kazanımları:

Bu dersi başarı ile veren öğrenciler cihazların kalite kontrollerine ve instrumantasyonuna yönelik deneyimi tam olarak kazandıkları için hastanelerin radyoloji ünitelerinde ve medikal firmalarda çalışacak nitelikleri kazanacaklardır. Ayrıca gerek hasta gerekse çalışanların alacakları radyasyon dozlarının belirlenmesi, maruz kalınan risklerin hesaplanması konularında yeterli bilgileri aldıkları için radyasyon korunumu konusunda danışmanlık yapacak duruma geleceklerdir.
İşlenen Konular :

 1. Konvansiyonel x-ışın sistemleri, floroskopi, mamografi sistemlerinde performans ölçümleri ve kalite kontrol yöntemleri
 2. Film sensitometresi ve banyo işlemleri
 3. Alan ve personel dozimetreleri
 4. Diagnostik radyolojide hasta dozimetresi : Ölçüm teknikleri, doz hesaplamaları
 5. X-ışın incelemelerinde hasta radyasyon dozunu azaltan teknikler
 6. Hekim ve çalışanların radyasyon dozları,
 7. Dijital  görüntü oluşumu
 8. Görüntü işlenme teknikleri
 9. Tomografik görüntülerin elde edilmesindeki matematik yöntemler
 10. Dijital dedektörler, CCD, CMOS,  Dijital Çıkarma Anjiyografisi (DSA)
 11. Yeni nesil dijital dedektörler (CR ve DR sistemler)