Dersin İçeriği
Nükleer Tıp’ta kullanılan radyofarmasötiklere genel bakış, teşhis ve tedavi amaçlı kullanılan radyofarmasötikler ve özellikleri, radyofarmasötiklerle ilgili in vivo ve in vitro çalışmalar ve uygulamalar, radyofarmasötiklerin kalite kontrolü ve kalite kontrol metotları, radyoizotopların üretim yöntemleri ve özellikleri (reaktörde üretilen radyonüklidler, siklotronda üretilen radyonüklidler, radyonüklid jeneratörleri, Mo-99/Tc-99m jenaratörü).
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta

Teorik

Laboratuvar

1 Radyofarmasötik, radyofarmasötiklerin tarihsel gelişimi ve sınıflandırılması Radyoaktif maddenin taşınımı ve depolanması
2 Teşhis radyofarmasötiklerinin özellikleri Radyoaktivite ölçümü ve dokümantasyon
3 Teşhis radyofarmasötikleri; kullanılan radyoizotoplar; bozunum şekli ve enerjisi, radyonüklid yarı ömrü Radyoaktif atıkların depolanması
4 Etkin yarıömür, hedef/hedef olmayan oranı, hasta güvenliği, hazırlanması ve kalite kontrol Lab. radyoaktif madde ile çalışma kuralları ve pratik kodlamalar
5 Terapi radyofarmasötiklerin özellikleri Lab.daki cihazlar ve ekipmanlar kullanımı
6 Terapi radyofarnasötikleri; kullanılan radyoizotoplar; bozunum şekli ve enerjisi, radyonüklid yarı ömrü Lab. radyasyon dedeksiyon enstrümanların kullanımı
7 Terapi radyofarmasötikleri; Etkin yarıömür, hedef/hedef olmayan oranı, hasta güvenliği, hazırlanması ve kalite kontrol Radyoincetabaka kromotografisi analizi
8 Ara sınav
9 Radyofarmasötiklerin kalite kontrol parametreleri Kağıt elektroforezi analizi
10 Radyoaktivite, radyonüklid saflık, radyokimyasal saflık Radioyüksekperformanslı sıvı kromatografisi analizi
11 Kalite kontrol metodları Kromatografik verilerin değerlendirilmesi
12 Partikül boyutu, Sterilizasyon, aprojenite Stabilite testi
13 pH ve izotoniklik, stabilite ve lipofilite, toksisite Lipofilite testi
14 Radyoizotop üretimi; nükleer reaktörde, siklotronda, jeneratör sistemlerinde Verilerin değerlendirilmesi
15 Dönem Proje Sunumu Dönem Proje Sunumu
16 Final sınavı