Dersin Amacı:

Nükleer Bilimlerde Yüksek Lisans ve Doktora programında kazandığı, temel radyasyon dedeksiyonu ölçüm yöntemleri ve nükleer enstrümantasyon aygıt bilgisi ve deneyimine ek olarak, radyometrik tekniklerden olan gama spektrometrik yöntemin çevresel ve endüstriyel örneklere rutin olarak uygulama aşamalarını yapmaktır. Herhngi bir örnekteki nicel aktivite değerine ulaşılmasında, numune hazırlanması dahil gerekli tüm deneysel ayrıntılar öğrenilecektir. Yüksek çözme güçlü gama spektrometresinin çalıştırılması, yazılımı ve bunlarda örnek sayımı ve spektrum değerlendirilmesi aşamaları öğrenilecektir.

Öğrencinin Kazanımları:

Bu dersten alınan bilgi ve deneyim ile öğrenci, radyonüklit metrolojisi yapan özel veya kamu laboratuarlarında profesyonelce ölçüm yapabilecek ve analiz raporu düzenleyebilecek duruma erişecektir. Öğrenci mezun olduğunda, özel laboratuarlarda TAEK, TÜBİTAK gibi Kurumlarda rutin radyoaktivite ölçümü yapabilecektir. Bu derste, ASTM E181, ANSI ve diğer ISO/EN standartlarına uygun gama radyoaktivite ölçümleri öğrenilerek, TS/EN/ISO/IEC 17025 standardına uygun akredite olmuş bir laboratuarlardaki ölçüm metodlarını uygulama becerisi kazanarak iş bulmada veya kendi laboratuarını kurmada ayrıca bir avantaj sağlayacaktır. Ayrıca ileri gama spektroskopi araştırma laboratuarlarında bilimsel çalışmalara da katkı verebilecek yetkinliğe sahip olacaktır

Ders İçeriği:

Deney 1: Germanyum Dedektörlü Gama Spektrometresinin Kullanımı ve Kalibrasyonu,

Deney 2:Gama spektrometresinin tanıtımı ve işletime hazırlanması,

Deney 3: Kuyu p-tipi Ge dedektörlü Gama spektrometresinin kurulumu Genie-2000 spektroskopi yazılımının çalıştırılması,

Deney 4: Be pencereli n-tipi Ge dedektörlü Gama spektrometresinin Gamma Vision spektroskopi yazılımının çalıştırılması,

Deney 5: Gama spektrometresinin enerji kalibrasyonu,

Deney 6: Fotopik net sayımının belirlenmesi,

Deney 7: Kuyu Tipi Germanyum Dedektölü Bir Gama Spektrometresi Kullanarak Herhangi Bir Örnekte U, Th ve K Aktivitesinin Ölçülmesi,

Deney 7.1 Fotopik veriminin ve belirsizliğinin belirlenmesi,

Deney 7.2: Mutlak(Doğrudan) Yöntemle Uranyum, toryum ve potasyum aktivitesinin ölçülmesi,

Deney 7.3: Standartla karşılaştırma yöntemi ile aktivite ölçümü,

Deney 7.4: Standartla karşılaştırma yöntemi ile aktivite ölçümü