Dersin Amacı:
Literatürde tarihlendirme amaçlı olarak kullanılan ve temelleri radyoaktiviteye dayanan birçok yöntem vardır. Bu yöntemler; Lüminesans yöntemi, radyokarbon (14C) yöntemi, potasyum-argon yöntemi, uranyum serileri yöntemi, fizyon izi yöntemi ve elektron spin rezonans (ESR) yöntemi olarak sıralanabilirler.  Bu derste bu yöntemler hakkında bilgi verilecektir.
Öğrencinin Kazanımları:
Günümüzde fizik ve kimya başta olmak üzere bazı fen bilimlerinde; arkeolojik ve jeolojik olayların oluşumlarından günümüze ne kadar süre geçtiğini tespit etmek amacıyla yapılan çalışmalar, tarihlendirme veya yaş tayini olarak adlandırılmaktadır. Bu dersi alan öğrenciler tarihlendirme çalışmalarında kullanılan yöntemleri öğrenerek, herhangi bir numunenin yaşını belirleyebilmek için hangi metodun kullanılması gerektiğine kolaylıkla karar verebileceklerdir.
İşlenen Konular : 
Radyokarbon (14C) ,
Potasyum Argon,
Uranyum Serileri,
Fizyon İzleri,
Elektron spin rezonans (ESR) ,
Lüminesans Yöntemler