Laboratuarın Amacı: 

Bu laboratuarın kapasitesi 20-25 kişi ile sınırlandırılmıştır ve ilk yarı yılda okutulan 101516 Radyasyon Ölçüm Yöntemleri  dersinde ele alınan konuların pratik uygulamalarını vermektir.

Öğrencinin Kazanımları:

Cihaz alt yapısı son derece zengin olan bu laboratuarda öğrenci, radyasyon ölçümü ve spektroskopisine yönelik bir çok deneyi bizzat yapmaktadır. Radyasyon uygulamalarında kullanılan farklı tasarımdaki dedektör ve donanımlarını kullanma şansını elde etmektedir.

Ders İçeriği:

 • Organik Antrasen Kristali ile Beta Radyasyonu Sayımı
  1. Antrasen Kristali için Çalışma Platosunun Elde Edilmesi
  2. Farklı Parçacıkların Sayımı
  3. Antrasen Kristalinde İntegral Sayım
  4. Antrasen Kristalinde Diferansiyel Sayım
  5. Bilgi Dağılım Fonksiyonunun Bulunması
  6. Tek Bir Ölçümün Doğruluğunun Saptanması
  7. Net Sayım Hızındaki Belirsizlik
  8. Chi-Square (χ2) Testi

 

 • Geiger-Mueller Sayaçla Deney;
  1. Geiger -Mueller Dedektörünün Çalışma Platosunun Elde Edilmesi
  2. Sayım Sisteminin Ölü Zaman Düzeltmesi
  3. Alfa Parçacıklarının Havadaki Yolları (Menzili)
  4. Alüminyum İçerisinde Beta Parçacıklarının Menzili

 

 • Tek Kanallı Analizör ve NaI(Tl) Dedektörü ile Deneyler;
  1. Enerji Kalibrasyonu
  2. İntegral Spektrumun Elde Edilmesi
  3. Diferansiyel Spektrumun Elde Edilmesi
  4. Osiloskopla Puls Analizi

 

 • Çok Kanallı Analizör ve NaI(Tl) Dedektörü ile Deneyler;
  1. Enerji Kalibrasyonu
  2. Enerji Ayırma Gücünün Enerji ile Değişimi
  3. Detektör Doğrusallığının İncelenmesi
  4. Detektör Verim Kalibrasyonu ve Aktivite Tayini
  5. Kütle Soğurma Katsayısının Enerji ile Değişimi
  6. Saçıcı Ortamın Spektruma Etkisi

 

 • Orantılı Sayaç Deneyleri;
  1. Alfa Platosunun Belirlenmesi
  2. Beta Platosunun Belirlenmesi
  3. Aynı Anda Alfa ve Beta Sayımı

 

 • Yarıiletken Dedektör Deneyleri (CdZnTe)
 1. Enerji Kalibrasyonu
 2. Enerji Ayırma Gücünün Enerji ile Değişimi
 3. Pik/Vadi Oranının Hesaplanması
 4. Dedektör Ayırma Gücünün Şekillendirme Zamanı ile Değişimi ve Sıfır Kutup (Pole Zero) Düzeltmesi