Dersin Amacı:

Sinyaller ve sistemler, Fourier dönüşümleri ve sinyal işleme teknikleri hakkında temel kavram ve bilgileri aktarmak, diğer sinyal ve görüntü işleme derslerine altyapı hazırlamak.

Öğrencinin Kazanımları:

Öğrenci sürekli ve ayrık zamanda temel sinyalleri ve sistemleri tanıyacak faklı uzayda ve özellikteki sinyaller için Fourier analizinin anlamını ve uygulamalarını görecektir.

Ders İçeriği:

 1. Temel sinyaller
 2. Sistemler ve sistem özellikleri
 3. Doğrusal zaman değişmez sistemler
 4. Evrişim (konvolüsyon)
 5. Sürekli zamanda periyodik sinyaller için Fourier serileri
 6. Sürekli zamanda aperiyodik sinyaller için Fourier dönüşümleri
 7. Ayrık zamanda periyodik sinyaller için Fourier serileri
 8. Ayrık zamanda aperiyodik sinyaller için Fourier dönüşümleri
 9. Fourier seri ve dönüşümlerinin özellikleri
 10. Örnekleme
 11. Filtreleme