Dersin Amacı:

Nükleer Bilimlerde Yüksek Lisans ve Doktora programında, temel nükleer fizik bilgisine ek olarak, nötron üretimi ve nötronun madde ile etkileşme mekanizmalarını öğretmek ve nükleer teknolojinin en önemli uygulamaları  sırasında gereksinim duyulan nötron dedeksiyonu ve ölçümü için bir altyapıyı oluşturmaktır. Bu temel bilgiler verildikten sonra, yavaş ve hızlı nötron ölçümlerinde (sayaç olarak) kullanılan çağdaş dedeksiyon ve ölçüm sistemlerinin çalışma prensipleri açıklanacaktır.

Öğrencinin Kazanımları:
Bu dersten alınan bilgi ve deneyim ile öğrenci,  nötron üreten sitemlerinin kullanıldığı tesislerde (lineer veya siklotron tipi hızlandırıcılar/araştırma reaktörleri), petrol ve madencilik gibi diğer sanayideki nötron uygulamalarında uzmanlık bilgisi kazanacaktır. Ayrıca, öğrenci mezun olduğunda, TAEK, TÜBİTAK gibi kurumlarda nötron ölçüm bilimi ve temel nükleer mühendislik bilgisine sahip uzman personel olarak görev yapabilirler. Medikal merkezlerdeki radyoterapi amaçlı kullanılan  cihazların zırhlanması dahil, nötron problarının sörvey amaçlı kullanıldığı sanayi uygulamalarında da uzmanlık bilgilerini kullanabileceklerdir.

İşlenen Konular :

  1. Temel Nükleer Fizik Kavramlarının Gözden Geçirilmesi,
  2. Nükleer Tepkimeler, Reaksiyon Kinematiği, Fisyon,
  3. Nötron üretimi ve mekanizmaları,  nötron kaynakları, araştırma reaktörleri,
  4. Nötron Etkileşmeleri,
  5. Yavaş nötron dedeksiyon yöntemleri,
  6. Nötron dedektörleri; çalışma prensipleri ve özellikleri,
  7. Hızlı nötron dedeksiyon yöntemleri, dedektörlerin çalışma prensipleri,
  8. Pasif dedektörler: Aktivasyon foilleri, (Termal ve Hızlı nötronlar için)
  9. Reaktör Fiziği Temel Kavramları ve Reaktör Malzemeleri.