Dersin Amacı:
Radyoterapi fiziğinin temellerinin kavranması; Klinik radyasyon üreticilerini ve radyoterapi tekniklerini tanıyarak klinik uygulamalara ön hazırlık yapmak
Öğrencinin Kazanımları:
Radyoterapi için gerekli olan temel fizik kuramlarını kavrar , Radyoterapi de kullanılan radyasyonun nasıl elde edildiğini, ölçüldüğünü ve kullanıldığını öğrenir, Boyutlu ve konvansiyonel tedavi planlamalarını kavrar, Dozimetrik hesap ve ölçüm metotlarını kavrar.
İşlenen Konular :

Hafta Konu/İçerik
1 MADDENİN YAPISI
2 nükleer dönüşümler
3 x-ışını üretimi
4 klinik radyasyon üreticileri
5 iyonlaştırıcı radyasyon etkileşimleri
6 iyonlaştırıcı radyasyon ölçümleri
7 x-ışını demetinin karakteristikleri
8 ara sınav
9 soğurulan doz ölçümü
10 doz dağılımı ve saçılma analizi
11 dozimetrik hesaplamalar
12 tedavi planlaması 1: izodoz dağılımları
13 tedavi planlaması 2: hasta bilgisi, heterojenite düzeltmeleri, tedavi hazırlığı
14 Tedavi Planlaması III:Alan Şekillendirmeleri, Cild Dozu ve Alan Birleşim Problemleri