Dersin Amacı:
Medikal Fizik ve Sağlık Fiziğinde kullanılan Radyasyonla ilgili tüm temel kavramların ve bilgilerin verilmesi.

Öğrencinin Kazanımları:

Bu dersi başarı ile veren öğrenciler iyonlaştırıcı radyasyasyonla ilgili bilgilerini tazelemiş, radyasyon dozları,  maruz kalınan riskler, radyasyonu hesaplama ve ölçme yöntemleri ile birlikte kullanım alanları gibi konularda bilgilenmiş olacaklardır. Bu ders öğrencilerin alacağı diğer derslere bir altyapı oluşturmaktadır.
Ders notlarına  “Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri” web sayfasından (aşağıdaki link) ulaşabilirsiniz.
https://acikders.ankara.edu.tr/course/view.php?id=1346
İşlenen Konular :

 1. TEMEL KAVRAMLAR

Radyasyon, Elektromanyetik Dalga, Uyarılma ve İyonlaşma, peryodik cetvel, radyoaktif bozunum, Radyoaktivite.

 1. ALFA IŞINLARI

  Alfa Parçacıklarının Enerji Tayinleri, Ağır yüklü parçacıkların maddeyle etkileşimi.

 1. BETA IŞINLARI

   Beta bozunumu, enerji tayinleri, madde ile etkileşmeleri

 1. GAMMA VE X-IŞINLARI

   Fotoelektrik Olay, Compton Saçılması, Rayleigh saçılması, Çift oluşumu.

 1. NÖTRONLAR VE RADYASYON DOZU

Nötron Aktivasyonu, soğurulan doz, ışınlama

 1. RADYASYON DOZU BİRİMLERİ

 Activite, Röntgen, Soğurulan Doz, Eşdeğer Doz, Etkin eşdeğer doz

 1. RADYASYONUN BİYOLOJİK ETKİLERİ

    Doğal, yapay, kozmik radyasyon, biyolojik etkiler

 1. ARA SINAV ve RADYASYON ÖLÇME YÖNTEMLERİ

      Vizeden sonra geçmişten günümüze Radyasyonu ölçme sistemlerine bir bakış

 1. MONTE CARLO YÖNTEMİ

Temel Örnekleme İlkesi, Ters Dönüşüm Yöntemi, Ortalama Serbest Yol Uzunluğu , Etkileşmenin Türü,  Doku – Hava oranlarının belirlenmesi.

 1. LÜMİNESANS MATERYALLER

Temel Prensipler, Uygulama Alanları, Işıldama Eğrisi Özellikleri

 1. RADYOLOJİK TARİHLENDİRME YÖNTEMLERİ

C14, Potasyum Argon, Uranyum Serileri, Fizyon İzleri, Lüminesans Yöntemler

 1. DOZİMETRE UYGULAMA LABORATUARI

Retrospektif dozimetre uygulama laboratuarı, bireysel dozimetri deney föyü

 1. OPTİK UYARMALI LÜMİNESANS LABORATUVARI

Retrospektif dozimetre uygulama laboratuarı, osl (optik uyarmalı lüminesans) tarihlendirme deney föyü

 1. FİNAL SINAVI