Dersin Amacı:
Bu ders nükleer tıpta kullanılan tüm görüntüleme sistemlerinin prensiplerini detaylı bir şekilde vermektedir. Ayrıca tomografik görüntülerin elde edilmesinde kullanılan algoritmalar anlatılmaktadır. Dijital görüntülerin kalitelerinin nümerik olarak saptanmasında kullanılan yöntemler  açıklanmaktadır.
Öğrencinin Kazanımları:
Bu dersten başarılı olan öğrenciler gerek hastanelerin nükleer tıp bölümlerinde gerekse medikal firmalarda çalışacak teorik bilgileri kazanmaktadırlar.
İşlenen Konular :

  1. Dijital dedektörlere özgün görüntü işleme teknikleri,
  2. Bilgisayarlı Tomografinin genel prensipleri ve dozimetre,
  3. Nükleer Tıpta kullanılan sayım ve görüntüleme sistemlerinin (gama kameralarının) performans özellikleri ve kalite kontrol prensipleri,
  4. Sistemin toplam performansını etkileyen faktörler ve ölçüm teknikleri,
  5. Bilgisayarlı Tek Foton Emisyon  Tomografisi : Genel prensipleri, fiziksel özellikler,
  6. Pozitron Emisyon Tomografisi: Genel prensipleri, fiziksel özellikler,
  7. Dijital sistemlerde görüntü kalitesinin ölçümü.