Dersin  amacı:

İyonlaştırıcı  radyasyonların madde  ile  etkileşimlerini LET  ve RBE değerlerini radyasyonun canlılardaki etki kademelerini , hücre, doku , organ ve sistemler üzerindeki  etkilerini ,tolerans dozlarını, radyoprotektörleri, radyoduyarlaştırıcıları ve etki  mekanizmalarını,normal doku ve tümörlerde hücre kinetiğini, radyoterapinin 5R’sini, lineer  kuadratik modeli, radyasyon karsinogenezisini, risk tahmini ve radyasyondan korunmayı öğrenmektir.

Öğrencinin Kazanımları:

Radyasyonun biyolojik sistemler üzerine etkilerini  öğrenmek teşhis ve tedavide radyasyonun doğru kullanımı ve radyasyondan korunmada önemlidir.Öğrencilerin meslek yaşamlarında bu bilgileri kullanmaları radyasyonun teşhis tedavi ve diğer radyasyon alanlarında doğru , kaliteli ve güvenli kullanımını sağlayacaktır.

İşlenen Konular :

 1. Hücre biyolojisi
 2. Radyobiyolojinin önemi ve iyonlaştırıcı radyasyonların madde ile etkileşimleri ,LET,RBE
 3. Radyasyonun canlılardaki etki kademeleri, uyarılma, iyonizasyon, serbest radikallerin oluşumu, radyasyonun molekül ve hücre organelleri üzerindeki etkileri,DNA zincir kırık  ve aberasyonları
 4. Radyasyonun hücre düzeyindeki etkileri (Hücre ölümü, Bergonie ve Tribondeau yasası, hücre döngüsü ve radyasyona duyarlılıklar, hücre sağkalım eğrileri, hedef teorisi)
 5. Letal ve subletal radyasyon hasarları,genel radyasyon patolojisi
 6. Radyasyonun biyolojik etkilerini değiştiren faktörler (fiziksel,biyolojik,kimyasal)
 7. Radyasyonun doku  organ ve sistem düzeyindeki etkileri, tolerans dozları
 8. Radyoprotektörler, radyoduyarlaştırıcılar ve etki mekanizmaları ,hipertermi
 9. Tüm beden ışınlamalarında radyasyonun akut etkileri
 10. Normal dokularda ve tümörlerde hücre kinetiği
 11. Radyoterapinin 5R’si
 12. Fraksiyone radyoterapide doz-zaman bağıntıları, lineer kuadratik model
 13. Geç yan etkiler, radyasyon karsinogenezisi, radyasyonun embriyo ve fetüs üzerine etkileri
 14. Risk tahmini ve radyasyondan korunma