Laboratuarın Amacı:
Görüntüleme Teknikleri 1 dersinde okutulan tüm görüntüleme sistemlerine yönelik kalite kontrol, performans ölçümleri bu laboratuardaki pratik uygulamalardır. İnsan dokusu eşdeğerindeki fantomlar ve çok çeşitli dedektörler ile dozimetre ölçümleri yaptırılmaktadır. Laboratuarın zengin alt yapısı alternatif ölçümlerin yapılmasına olanak sağlamaktadır.
Öğrencinin Kazanımları:
Tüm öğrenciler deneyleri bizzat yapmaktadırlar. Laboratuarda ki alternatif sistemleri kullanmayı öğrenen öğrenciler iş hayatlarında karşılaşacakları her türlü sisteme yönelik kalite kontrol ve dozimetrik ölçümleri yapabilecek deneyimi kazanmaktadırlar.
İşlenen Konular :
Deney 1 :
a) Tüp çıkışı testi,
b) Işınlamanın tekrarlanabilme ve doğrusallığı testi,
c) Tüp filtrasyonu ve HVL testi.
Deney 2 :
a) Çubuk desen yöntemi ile odak boyutu ölçümü,
b) Yıldız desen yöntemi ile odak boyutu ölçümü,
c) Pinhole kamera ile odak boyutu ölçümü,
d) Farklı tekniklerle kVp ve ışınlama zamanının ölçümü.
Deney 3 :
a) X-ışını alanı uygunluk ve demet diklik,
b) Film / Ekran Testleri.
Deney 4:
a) Grid testleri,
b) Otomatik ışınlama kontrolü testleri.
Deney 5 : Film-Banyo kalite kontrol testleri,
a) Karanlık oda ışık kaçağı testi,
b) Film banyosu günlük kalite kontrolü,
c) Farklı filmlerin sensitometrik özelliklerinin test edilmesi,
d) Otomatik film banyo optimizasyonu,
e) X-ışın sensitometresi.
Deney 6 : Hasta dozlarının ölçüm teknikleri (Rando fantom kullanarak TLD, hava kerma  ve DAP ölçümü).  Etkin doz hesaplamaları ve organ dozlarının ölçümleri. Benzeşim programlarının kullanılması.
Deney 7 : Floroskopi sistemlerinde kalite kontrol testleri.
Deney 8 : Mamografi sistemlerinde kalite kontrol testleri.
Deney 9 : DR ve CR sistemlerde performans ölçümleri.
a) Detektör yanıt testi,
b) Homojenite,
c) Hayalet görüntü testi,
d) MTF, NPS ölçümleri,
e) Görüntü kalite ölçümleri.
Deney 10 : Uygulamalı girişimsel radyoloji incelemeleri.