Dersin Amacı

Son yüzyıl içerisinde, özellikle son 60 yıl içerisinde, Nükleer bilimler ve Nükleer teknolojinin barışçıl uygulamaları alanında son derece önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler endüstri, tarım, tıp, mühendislik, uzay ve enerji gibi alanlarda muazzam yenilikçi ilerlemelere yol açmıştır. Bu kapsamda bu dersin temel amaçları: (1) Modern fiziğin gelişmeleri altında Nükleer bilimler, teknolojileri, mühendisliği konularında temel bilgi ve becerilerinin öğrenciye kazandırılarak, eksiklerini tespit edip kapatarak, yol gösterilerek ileriye atılmasını kolaylaştırmak, (2) Nükleer reaktör teorisi ve enerji uygulamaları konularında öğrenciye itici güç kazandırmaktır. (3) Nükleer reaktör sistemleri ve radyasyon hakkındaki temel bilgileri vermektir. (4) Ayrıca Nükleer teknolojilerin uzay, tarım, tıp, sanayi, mühendislik vb. alanlarda yapılan güncel ve ilerideki olası araştırmalar incelenerek öğrenciye esas bilgiler kazandırmak, ileri çalışmalar yapabilecek analitik düşünme ve problem çözebilme yeteneği kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

– Nükleer bilimler ve teknoloji konusunda tarihi gelişmeler, ilgili konularda literatür taraması ve geleceği
– Modern fizik, nükleer fizik, nükleer modeller, reaktör fiziği, nükleer enerji, radyasyon fiziği ve radyoaktivite, radyasyon dozu ve korunma, dedeksiyon, tıp, endüstri, uzay, uygulamaları, nükleer teknoloji konularında temel kavramlar ve güncel gelişmeler.
– Nükleer enerji ve teknolojililerin hayatımızdaki yeri ve farkındalık
– Nükleer enerji üretim teknolojilerine ve nükleer santrallerin bileşenlerine giriş, nükleer santrallerde güvenlik ve güvenlik kültürüne giriş
– Sağlık fiziğinin temelleri ve güncel uygulama örnekleri
– Nükleer Adli bilimlerin temelleri

Dersin Akışı
1. Nükleer bilimler ve teknoloji konusunda tarihi gelişmeler, ilgili konularda literatür taraması ve geleceği, barışçıl amaçlı nükleer teknoloji sistemlerinin kullanımı ve kontrolü
2. Modern fizikteki, Nükleer Fizikteki temel kavramlar, hatırlatmalar ve sahadaki güncel gelişmeler
3. Nükleer reaksiyonlar, nükleer modeller, fisyon, füzyon reaksiyonların temelleri
4. Radyoaktivitenin esasları, temel kavramlar
5. Radyasyonun maddeyle etkileşmesi, dedeksiyon konularındaki temel bilgiler, hatırlatmalar ve güncel uygulamalar
6. Radyasyon dozu, birimler, radyasyondan korunma ve güvenliğinin temelleri ve risk değerlendirmesinin esasları ve literatürdeki güncel uygulamalar
7. Nükleer reaktörler ve nükleer enerjinin temelleri
8. Nükleer santrallerin temel çalışma prensipleri ve dünyadaki yeri
9. Endüstriyel uygulamalarda nükleer teknolojinin temelleri ve güncel araştırmalar
10. Nükleer enerji üretim teknolojilerine ve nükleer santrallerin bileşenlerine giriş, nükleer santrallerde güvenlik ve güvenlik kültürüne giriş
11. Nükleer Reaktör güvenliği ve ekonomisi, Enerji para yönetimi, gelecekteki uygulamalara bakış
12. Nükleer bilimler ve teknolojinin medikal uygulamalarına giriş
13. Nükleer bilimler ve teknolojinin tarım, uzay, yaş tayini gibi farklı sahalarda temel kullanım alanları
14. Nükleer Adli bilimlere giriş