Dersin amacı:

Genel, lenfatik,  radyolojik (topoğrafik) anatomiyi; kan ve lenf dolaşım sistemlerini öğrenmektir.

Öğrencinin Kazanımları:

Teşhis ve tedavi amaçlı görüntülerde organların yerlerini bilmek ve onları tanımak uygulamalarda doğru hedefi bulmayı kolaylaştırır ve gereksiz tekrarları önler. Tedavi planlama  amaçlı görüntülerde lenfatikler hakkındaki bilgiler tedavi hedefini doğru belirlemede çok önemlidir.

 İşlenen Konular :

1.Genel anatomi

   1.1. İskelet sistemi

   1.2. Kas sistemi

   1.3. Baş -boyun

   1.4. Toraks

   1.5. Meme

   1.5. Abdomen (üst-alt)

   1.6.  Merkezi sinir sistemi

2. Lenfatik anatomi

    2.1. Kan, kan yapıcı organlar

    2.2. Lenf dolaşımı, lenf organları, lenf düğümleri

    2.3. Baş-boyun lenfatikleri

    2.4. Mediastinal lenfatikler

    2.5. Meme lenfatikleri

    2.4. Pelvik lenfatikler (Kadın-erkek)

    2.5. Gastro intestinal sistem lenfatikleri

 3. Radyolojik (topoğrafik) anatomi

   3.1. Bilgisayarlı  tomografi

   3.2. Manyetik rezonans görüntüleme

   3.3. Pozitron emisyon tomografi