Dersin Amacı :
Nükleer Manyetik Rezonans ve Manyetik Rezonans Görüntülemenin temel ilkelerini kavrama
Öğrencinin Kazanımları:
Temel MR fiziği, MR sinyalinin oluşturulması, seçici uyarma,  uzaysal kodlama, Fourier dönüşümü ile görüntünün oluşturulması, rf puls serileri, doku durulma özelliklerine bağlı görüntü kontrastı, görüntü kalitesini etkileyen faktörlerin kavranmasıdır.
İşlenen Konular :
1. Manyetik rezonans kavramı
2. Durulma mekanizmaları
3. Manyetik alan gradyentleri
4. Sinyal kaydı
5. K- Uzayı ve Uzaysal kodlama
6. Seçici uyarma
7. Fourier Dönüşümü, Görüntü oluşturma
8. MRG de kullanılan başlıca rf puls serileri
9. Durulma zamanına bağlı görüntü kontrastı
10. Sinyal kaybı ve iyileştirme