Laboratuarın Amacı:
Nükleer tıpta kullanılan tüm sayım ve görüntüleme sistemleri ile tomografilere yönelik her türlü kalite kontrolü ve performans testleri bu laboratuarda yapılmaktadır. Bazı deneyler için hastanelerin ilgili bölümlerinde uygulamalar yapılmakta, ancak elde edilen sonuçlar benzeşim programları ile bu laboratuarda değerlendirilmektedir.
Öğrencinin Kazanımları:
Bu laboratuarda kazanılan deneyim ile öğrenciler söz konusu tüm görüntüleme sistemlerini etkin olarak kullanmayı ve bu sistemlere yönelik kalite kontrol ve performans ölçümlerinin alternatif tekniklerini öğrenmektedirler.
İşlenen Konular :
Deney1 : Bilgisayarlı Tomografinin performans ve kalite kontrol testleri, (Cathpan fantom ile) CTDI ölçümü
Deney 2 : Doz kalibratörlerinin rutin ve kabul testleri

 1. Tekrarlanabilirlik testi,
 2. Kesinlik ve doğruluk testi,
 3. Nümunelerin sayım geometrisi testleri,
 4. Doğrusallık testi.

Deney 3 : Gama Kameralarda Kolimatörsüz Kalite Kontrol ve Kabul testleri :

 1. Kolimatörsüz homojenite testi,
 2. Farklı izotopların homojeniteye etkisi,
 3. Farklı puls yükseklik analizörü ayarlarında homojenite testleri,
 4. NEMA fantomu ile kolimatörsüz uzaysal ayırma gücü ve lineerite ölçümü,
 5. Enerji, lineerite ve homojenite düzeltme işlemlerinin testleri,
 6. Ölü zaman ve maksimum sayım hızı testleri,
 7. Ga-67 ile görüntü kalite testleri,
 8. Farklı fantomlar ile ayırma gücü ve lineeritenin kalitatif olarak  ölçülmesi.

Deney 4 : Gama Kameralarda Kolimatörlü Kalite Kontrol ve Kabul testleri :

 1. Kolimatörlü homojenite testleri,
 2. Farklı fantomlarla  kalitatif ayırma gücü testleri,
 3. NEMA ayırma gücü testleri,
 4. Nokta kaynak ile Kolimatör testi.

Deney 5 : Gama kameralarda  (karaciğer ve tiroid fantomları kullanılarak) toplam performans ölçümleri:

 1. Sayım istatistiği ile görüntü kalite testi,
 2. Matris boyutu testi,
 3. Farklı zoom seçeneklerinin kontrasta etkisi,
 4. Pencere genişliği ile görüntü kalite  testi,
 5. Saçıcı ortam ile kontrast ölçümleri,
 6. Artan mesafe ile kontrast ölçümleri,
 7. Puls yükseklik analizörünün farklı ayarları ile kontrast ölçümleri.

Deney 6 : SPECT sistemlerinde Jaszczak fantomu ile alınmış görüntülerin işlenmesi:

a) Farklı filtre ve algoritmalarda elde edilen kesit görüntülerinin karşılaştırılması,

b) SPECT sistemlerinin kabul ve rutin testleri:
. Kesit görüntülerinin homojenite testleri,
. Uzaysal ayırma gücü testleri,
. Dönme merkezi testleri, ayırma gücünün dönme ile değişimi,
. Sistemin hacim hassasiyet testi,
. Detektör-Detektör hassasiyet karşılaştırmaları,
. Kayma açısı testi ve piksel boyut ölçümü,
c) Jasczak Fantomu ile Sistemin Toplam Performansının Ölçümü
.Azalım katsayısı saptanması,
. Kontrast ölçümleri,
. Gürültü ölçümü.
Deney 7: Klinik nükleer tıp çalışmalarının izlenmesi
Deney 8: Nükleer tıpta radyasyon kontrolü ve kontaminasyon ölçümleri
Deney 9: PET sisteminde kalite kontrol