Dersin Amacı:
Nükleer tesislerde nükleer enerjinin ısıya dönüşmesi esnasında ve fotovoltaiklerde güneş enerjisinin ısıya dönüşmesi esnasında ısı transferi olmaktadır. Bu dersin amacı temel kavramlar olan iletim, konveksiyon (taşınım) ve radyasyon ile ısı transferinin anlatılması ve ileri ısı transferi konularına yer verilmesidir.
Öğrencinin Kazanımları:
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler ısı iletimi, konveksiyon ve radyasyonla ısı transferinin temel prensiplerini bileceklerdir. Bu prensipleri nükleer güç tesislerindeki sistemleri başta olmak üzere bütün enerji transferi olan sistemlere uygulayabileceklerdir.
İşlenen Konular :

Hafta Konu/İçerik
1 Termodinamiğin kanunları
2 iletim, konveksiyon (taşınım) ve radyasyonla ısı transferi temel prensipleri
3 Dikdörtgen koordinatlarda iletim yoluyla ısı transferi
4 Silindirik ve küresel koordinatlarda iletim yoluyla ısı transferi
5 Isı üretimi olan ve olmayan sistemlerde iletim
6 Eşanjörler
7 Kararsız hal iletimi
8 Zorlanmış konveksiyon: Plaka yüzeyinden akış
9 Zorlanmış konveksiyon: silindirik ve küresel yüzeylerden akış
10 Sınır katmanlar, boyutsuz sayılar ve sınır katman benzerlikleri
11 Zorlanmış konveksiyon: İç akış
12 Serbest konveksiyon yoluyla ısı transferi
13 Kaynama ve yoğuşma
14 Radyasyonla ısı transferi