Dersin Amacı:
Bu dersin amacı devre analizi konularının tekrarını takiben yarıiletken elektron devre bileşenlerinin çalışma prensiplerinin ve devre içerisindeki davranışlarının incelenmesi ve preamplifikasyon, yük duyarlı preamplifikatörler, voltaj duyarlı preamplifikatörler, yükselteçler, puls amplifikasyonu, voltaj puls analizi, yüksek voltaj güç kaynakları hakkında bilgi sahibi olunmasıdır.
Öğrencinin Kazanımları: 
Temel devre elemanlarının ve yarıiletken malzemelerin özelliklerini anlatır, Temel devre elemanları ve yarıiletken devre elemanları ile oluşturulmuş devreleri analiz eder, Değişik yarıiletken devre elemanları ile tasarlanmış yükselticilerin analizini yapar, İstenen özelliklerde yükseltici tasarlar. 
Ders İçeriği:

1 Temel devre elemanları
2 Devre analizi yöntemleri
3 Yarıiletken diyotlar ve uygulamaları
4 Diyot Uygulamaları
5 Bipolar Junction Transistörler (BJT)
6 BJT – DC Bias
7 BJT – AC Analizi
8 Field Effect Transistörler (FET)
9 FET – DC Bias
10 FET – Small Signal Analysis
11 OPAMP devreleri
12 OPAMP devreleri
13 Güç Yükselticiler
14 Güç Kaynakları (Voltaj regülatörleri)