Ders İçeriği

  1. Lantanitlerin Radyokimyası (lantanitlerin aktinitlerden ayrıştırılması)
  2. Aktinitlerin Radyokimyası (Ac, Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm)
  3. Radyonüklit Analizi (analizlerin sınıflandırılması, çevre numunelerinin kısımlara ayırma teknikleri, radyonüklit ve izotop bileşimlerinin analizi, spektroskopik metodlar, yaş kimyasal metodlar, ardışık ekstraksiyonlar, radyoaktif parçacıkların karakterizasyonu)
  4. Numune Alma ve Radyonüklitlerin Belirlenmesi için Numunenin Önişlemden Geçirilmesi (havadan numune alma ve önişlemi, gaz bileşenlerden numune alma, su numunesi alma, çökelti numunesi alma ve önişlemi, toprak numunesi alma ve önişlemi)
  5. Radyoaktif Bozunmanın Neden Olduğu Kimyasal Değişimler (otoradyoliz, dönüşüm ve sonraki kimyasal değişiklikler, radyoaktif atom kimyası)