Dersin Amacı :

Retrospektif dozimetre konusunda yüksek lisansını yapmış ve doktora yapmak isteyen öğrencilerin,  radyo epidemiyolojik çalışmalara temel olan dozimetere sistemlerindeki gelişmeler örnekleri ile incelenecektir.

Öğrencinin Kazanımları:

Katı hal dozimetre ve biyolojik dozimetre yöntemleri ile bireysel doz kurumu temel prensipleri donanmış bir radyasyon fizikçisi olarak radyo-epidemiyolojik çalışmalara katkı sağlıyabilecektir.

İşlenen Konular:

  1. Luminesans yöntemlerle elde edilen verilerden bireysel doz analizlerin yapılması
  2. Direk, bireysel doz ölçüm teknikleri ve sınırlamaları   (EPR, FISH)
  3. Örnek cinsine bağlı ölçüm teknikleri  (Kuvars, feldspat, zirkon,  diş minesi, SIM katları ve biyolojik malzemeler)
  4. Artan doz ve yeniden sinyal oluşturmaya dayanan, tek ve çok örnekli doz ölçüm tekniklikleri
  5. Radyoekolojik modellemeler ile deneysel geriye dönük doz kurgulanma yöntemlerinin karşılaştırılması
  6. Madde içinde derinliğe bağlı doz dağılımından kaynağın enerjisi ve geometrisinin saptanması

Hiroshima- Nagasaki  bombaları, Techa Nehri  sızıntıları ve Çernobil kazası nedeni ile radyasyona maruz kalan  gruplarla   sürdürülen radyo-epidemiyolojik çalışmaların dozimetrik açıdan değerlendirilmesi ve bu alandaki son gelişmeler