Dersin Amacı:
Monte Carlo Tekniği, Temel Örnekleme İlkesi, Ters Dönüşüm Yöntemi, Reddetme Yöntemi, Etkileşme Çeşitleri, Kartezyon ve Küresel Koordinatlar, Enerji Spektrumlari, Standart Sapmalar, Matematiksel Fantomlar, Diğer Benzetişim Tekniklerini öğrenmektir.
Öğrencinin Kazanımları:
Bu dersi başarı ile alan öğrenciler, Monte Carlo simülasyon tekniği ile madde içerisinde veya insan fantomlarında X ve gama ışınları ile alfa ve beta parçacıklarının takibini yaparak alınan dozları hesaplayabileceklerdir.
 
Ders İçeriği:

 1. Tip Dönüşümleri, Giriş ve Çıkış Formatları
 2. Operatörler (Sayı operatörleri, and, or, xor) ve pointer çalışmaları
 3. Döngüler (if, else if, while, for çalışmaları)
 4. Dosyadan veri alıp dosyaya okutma işlemleri
 5. Monte Carlo tekniğinin temel ilkeleri, temel örnekleme ilkesi ve ters dönüşüm yöntemi
 6. X – Işınlarının Madde ile Etkileşmesi, ortalama serbest yol uzunluğu ve etkileşmenin türünün belirlenmesi
 7. Etkileşme çeşitleri, Fotoelektrik soğurma, Compton saçılması, Rayleigh saçılması
 8. Koordinat Dönüşümleri, Kartezyen ve Küresel Koordinatlar
 9. Fotonun Maddeye Giris Noktası Koordinatlarının Belirlenmesi
 10. Gauss Dağılımı, Standart Sapmalar, hata hesapları
 11. Enerji Spektrumları
 12. Doz ve Saçılma Kesri hesapları
 13. Matematiksel Fantomlar
 14. Kafanın Matematiksel Fantomu