Dersin Amacı:

Bu derste, radyasyon korunma temel felsefesi, kavramları ve temel güvenlik standartları ile yasal mevzuat açıklanacak ve radyasyonun madde ile etkileşme mekanizmaları, radyasyon alan nicelikleri, radyaaktif maddelerin ve kaynakların güvenli taşınması, doz limitleri, medikal alandaki doz kısıtları ile radyasyondan korunma fiziği kavramları açıklanacaktır. Ayrıca, medikal görüntülemede kullanılan kaynakların bulundurulduğu radyoloji odaları ve radyoterapi odalarının zırhlanması için hesaplama yöntemleri öğretilecektir.
Öğrencinin Kazanımları:

Bu derste, radyasyondan korunmanın temel felsefesi ve ileri düzey kavramlarını özümleyen öğrenciler, medikal fizikte araştırma alt yapısını oluşturur. Medikal merkezlerde, radyasyondan korunma planları yapabilir, acil durum ve kaza durumlarına ait tüm önlemleri alacak prosedürleri hazırlar. Radyoloji odalarındaki ve radyoterapi odalarındaki x-ışın kaynaklar, lineer akseleratörler ile diğer proton terapi tesislerinin zırhlama hesaplarını yapar. Kaynak seçimi, cihaz kurulumu ve personelin çalışma alanlarındaki doz kısıtlamalarını belirler ve koruyucu tedbirleri tavsiye edebilir uzmanlık seviyesini kazanır.

İşlenen Konular:

1. Radyasyondan korunma felsefesi, ALARA, ICRP 103 Raporu, Temel radyasyon güvenliği standartları, Düzenlemeler
2. İç ve Dış ışınlamalar
3. Radyoaktif kaynak ve malzemelerin güvenli taşınma kuralları
4. Radyasyon alan nicelikleri, radyasyon kaynakları
5. Radyasyonun maddeyle etkileşimi, genel radyasyon taşınma denklemi
6. Radyasyondan korunma yöntemleri, radyasyon doz limitleri, radyasyon çalışanları için değerler
7. Farklı radyasyon tipleri için zırhlama prensipleri
8. Farklı medikal görüntüleme ve radyoterapi odaları için zırhlama hesap yöntemleri