Dersin Amacı:

Değişik radyasyon tiplerine özgün olarak tasarımlanmış spesifik amaçlı dedektörlerin prensipleri ve alternatif kalibrasyon teknikleri öğretilecektir

Öğrencinin Kazanımları:

Öğrenci ileri seviyede ki dozimetre bilgisini kazanacak ve çalışma şartlarına özgün dozimetre uygulamalarını öğrenecektir. Alternatif kalibrasyon tekniklerini farklı demet kalitesi ve radyasyon enerjileri için kullanabilme yeteneğini kazanacaktır

İşlenen Konular:

1- Foton, alfa ve beta dozimetrelerinin kalibrasyonları

2- Personel ve alan dozimetreleri ve özellikleri

3-İkinci derece doğruluklu kalibrasyon laboratuarları

4- farklı demet kalitelerinden kalibrasyonlar

5- Ölçümlerde belirsizlik hesapları