Dersin Amacı :

Sağlık fiziği ve Medikal Fizik alanında eğitim alacak olan öğrencilere gerekli olan matematiksel fizik bilgisini temel düzeyde aktarmaktır. 

Öğrencinin Kazanımları :

Kısmi türevleri denklemleri sınıflandırır, Diferansiyel denklemleri çözmek için integral denklemleri nasıl kullanacağını açıklar, Kompleks sayıların cebirsel özelliklerini ve geometrik yapısını açıklar, Kompleks değişken bir fonksiyonun kontur integralini hesaplar.

 İşlenen Konular:

1 Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması ve uygulama alanları
2 Birinci dereceden lineer ve yarılineer kısmi türevli denlemler
3 Birinci dereceden lineer ve yarılineer kısmi türevli denlemler
4 Laplace ve Poisson denklemleri
5 Laplace ve Poisson denklemleri
6 İntegral dönüşümleri
7 İntegral dönüşümleri
8 Fourier dönüşümleri
9 Arasınav
10 Kompleksdeğişkenler
11 Kompleksanaliz
12 Kompleksanaliz
13 kompleks integraller
14 kompleks integraller