Dersin Amacı :
Bu dersin amacı öğrenci veya katılımcıya retrospektif dozimetri konusunda ileri seviyede bilgi ve becerinin laboratuvar uygulamaları ile pekiştirmektir. Ders kapsamında birçok cihaz ve materyal kullanılarak uygulamalar yapılacaktır. Bu sayede öğrenciye veya katılımcıya ilgili cihazları ve materyalleri kullandırarak, bilgi ve beceri kazandırılacaktır.
Öğrencinin Kazanımları:
Ders daha çok lisansüstü seviyede öğrencilere ve katılımcılara hitap etmektedir. Bu dersten alınan bilgi ve deneyim ile dersi başarıyla tamamlayan katılımcı, ileri retrospektif dozimetri yöntemlerinin uygulamaları konusunda uzmanlık bilgisi kazanacaktır ve bu bilgileri kendi tez çalışmalarında veya mesleğinde kullanabilecektir
Dersin İçeriği:

 1. Tekli yenilemeli protokol gibi (SAR) çeşitli lüminesans protokolleri için parameter optimizasyonu
 2. Tekli yenilemeli protokol gibi (SAR) çeşitli lüminesans protokolleri için parameter optimizasyonu 2
 3. IR sonrası IRSL, Termal yardımlı OSL (TA-OSL), Amorf materyallerden lüminesans çalışması
 4. Lüminesans ölçümlerinin ayrıştırılması
 5. Ara Sınav
 6. Tünelleme ve transfer olaylarının deneysel olarak belirlenmesi
 7. De-convolution lüminesans ölçümleri
 8. Retrospektif lüminesans dozimetre olarak çeşitli basit materyallerin çalışılması
 9. Bilinmeyen Doz Hesabı I
 10. Bilinmeyen Doz Hesabı II
 11. Bilinmeyen Doz Hesabı III
 12. Bilinmeyen Doz Hesabı IV
 13. Seminer Sunum
 14. Sınav